Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox card failure

  • 7 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 65 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Hi there!

My firefox suddenly stopped to show me pages. I don't know what's the reason of it, however it doesn't work either in a safe mode (without any additionals) or without it. Also it doesn't work on 2 different windows accounts with different browser settings. I can't do anything there, and when I run the browser I can see the page content for about 2 secs, and then suddenly it crashes. When I refresh it again, I can still see the content for only a short while and it breaks again (image in attachment shows it). I'll be thankful for any help with that problem. I've suspected it's some kind of virus but anti-virus program doesn't detect anything.

Hi there! My firefox suddenly stopped to show me pages. I don't know what's the reason of it, however it doesn't work either in a safe mode (without any additionals) or without it. Also it doesn't work on 2 different windows accounts with different browser settings. I can't do anything there, and when I run the browser I can see the page content for about 2 secs, and then suddenly it crashes. When I refresh it again, I can still see the content for only a short while and it breaks again (image in attachment shows it). I'll be thankful for any help with that problem. I've suspected it's some kind of virus but anti-virus program doesn't detect anything.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

In the address bar, type about:crashes<enter>.
Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We
need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most recent 7 - 10 Submitted crash reports, and copy them.
Now go to the reply box and paste them in.

aboutcrashesFx57

For more help on crash reports, see;
https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (7)

more options

Gah-Your-tab-just-crashed https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-troubleshoot-prevent-and-get-help

We have recently seen multiple reports that Bitdefender is causing issues with tab crashes in Firefox 73.

It looks that Bitdefender has pushed an update to address this issue 21 Feb 2020

more options

So what can I do about it to fix it? Because I don't see any solution in link that You've sent

more options

Επιλεγμένη λύση

In the address bar, type about:crashes<enter>.
Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We
need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most recent 7 - 10 Submitted crash reports, and copy them.
Now go to the reply box and paste them in.

aboutcrashesFx57

For more help on crash reports, see;
https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support

more options

Here they are :)

bp-5732dfe6-8122-4204-942e-54bfd0200627 27.06.2020, 19:01 bp-5671a24f-cc5c-47b4-9f29-5f3770200627 27.06.2020, 19:01 bp-6478e6d9-4881-4ffd-b39c-986020200627 27.06.2020, 19:01 bp-418277f5-7da1-475a-91f9-133990200627 27.06.2020, 19:01 bp-d2dec00a-5b5a-439c-bb1d-18dbf0200627 27.06.2020, 19:01 bp-dbb3647b-f63c-4b13-91e1-9a2df0200627 27.06.2020, 19:01 bp-050b328e-20c1-4677-b4dc-3975a0200627 27.06.2020, 18:59 bp-4911e891-cf4f-40a3-a62f-f4e1a0200412 12.04.2020, 17:11

more options

Is there any progress? :)

more options

A post was flagged as Solved Problem. If the problem is not solved, please remove that flag.
If you don’t, others that can help may not read this post.

Go to that message, and use the Undo link to its right.


Product Firefox Release Channel release Version 77.0.1 Build ID 20200602222727 (2020-06-02)

OS Windows 10 OS Version 10.0.18363

bp-5732dfe6-8122-4204-942e-54bfd0200627 Signature: ArenasToUnmark::next

Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_READ

This is for Sumo's Related Bugs
1612769 NEW --- Crash in [@ UnmarkCollectedZones]
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
bp-5671a24f-cc5c-47b4-9f29-5f3770200627 Signature: TraceCallbackFunc::Trace

Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_READ

This is for Sumo's Related Bugs
1204909 NEW --- crash in TraceCallbackFunc::Trace(JS::Heap<T>*, char const*, void*) in nsJSArgArray
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
bp-6478e6d9-4881-4ffd-b39c-986020200627
Signature: igd10iumd32.dll | @ igd10iumd32.dll | ??$ForceSet@UPSShaderResourcesStateHolderNoRef@@@?$StateSetter@V?$InterfaceSetStateHolder@UID3D11ShaderResourceView@@$05$1??_9ID3D11DeviceContext@@$BCA@AG$1??_92@$BBCE@AG@@$01@@QAEXPAUID3D11DeviceContext3@@ABUPSShaderResourcesStateHol... ]

Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_READ

igd10iumd32.dll = NVIDIA D3D shim drivers = NVIDIA Corporation
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
bp-418277f5-7da1-475a-91f9-133990200627 Signature: igd10iumd32.dll | CContext::TID3D11DeviceContext_DrawInstanced_<T>

Crash Reason EXCEPTION_ILLEGAL_INSTRUCTION

igd10iumd32.dll = NVIDIA D3D shim drivers = NVIDIA Corporation

more options

The reports could mean you have memory issues.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-slow-how-make-it-faster

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-many-cpu-resources-how-fix

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-much-memory-ram

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-hangs-or-not-responding

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-takes-long-time-start-up

https://support.mozilla.org/en-US/kb/quick-fixes-if-your-firefox-slows-down


MemTest LAST UPDATED : 27/09/2013
Could you please run a tool from http://memtest.org/
in order to check the integrity of your RAM?

You will need a thumb or disk drive to install it on.


Do you let Windows handle the page file or did you set a fixed size ?
If you use a fixed size for the page file then try the former and let Windows handle the page file.