Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

My full web browser is showing boxes within a number rather than font.

  • 6 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από McCoy

more options

I'm not able to see any of text or description. All i can see is small boxes & numbers inside the box. Please help me resolve this problem. If possible tell me the steps. Thank You..!

Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

Can you provide a working testcase of this issue?

more options

Type about:preferences#content<enter> in the address bar. Across from fonts and colors, press the Advanced button. On the bottom, turn on Allow Web Sites To Choose Their Own.

Fonts Information - Detected via Flash http://browserspy.dk/fonts-flash.php?detail=1

more options

FredMcD said

Type about:preferences#content<enter> in the address bar. Across from fonts and colors, press the Advanced button. On the bottom, turn on Allow Web Sites To Choose Their Own. Fonts Information - Detected via Flash http://browserspy.dk/fonts-flash.php?detail=1

It's already set on "Allow webites to chose their own font."

more options

pranaypandit1998 said

I'm not able to see any of text or description. All i can see is small boxes & numbers inside the box. Please help me resolve this problem. If possible tell me the steps. Thank You..!

I was logging in this site "https://badoo.com/" but not being able to read any text.

more options

Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop

more options

Just in case the above doesn't solve the problem; would you try this please :

Type in the address bar about:config and press Enter. (ignore the warning)

Type in the search bar and look for the preference :

security.sandbox.content.level

The default value is "5",

Lower the value to 2, and if that doesn't make a difference, lower it to 1 or 0.

If that still doesn't solve the problem, then reset the value.

After you've changed the value, close and restart Firefox.