Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Firefox is unable to display Ä Ö Ü

Hello there. I have a 'funny' problem since last night. Fierfox in default mode is unable to display Ä Ö Ü on certain websites. It's a fresh installation without any Add… (διαβάστε περισσότερα)

Hello there. I have a 'funny' problem since last night. Fierfox in default mode is unable to display Ä Ö Ü on certain websites. It's a fresh installation without any Add-Ons. When entering troubleshooting mode it can display it. So the thing is: something is altering the displaymode of websites betwine modes.

where do I find the variables that do this in the config - or worse in the registry?

Ερώτηση από Yijare 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από Yijare 5 ώρες πριν

Issue with this symbol "⠀"

Hello, dear Mozilla Team, I have an issue with this symbol "⠀". It was invisible and usable before an update, but now I can see it and it is very sad and inconvinient. Ho… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, dear Mozilla Team,

I have an issue with this symbol "⠀". It was invisible and usable before an update, but now I can see it and it is very sad and inconvinient. How can I fix this problem?

In the attached pictures you can see examples (1 - safari view (how it should be), 2 - firefox view)

Ερώτηση από Masha 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από Masha 1 ημέρα πριν