Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox crashes - crash reporter fails to send report

  • 7 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 37 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Hi,

I'm on the latest beta (33.0 Beta 3) and I have firefox crash a few times a day. That's fine but when the crash reporter appears it tries to send the report to mozilla but fails most of the time. But note that is does succeed occasionally. I know in 33.0 they updated the session restoration so not sure if that has any thing to do with it.

How can I send a report manually? Anybody seen this issue before?

Επιλεγμένη λύση

In the address bar, type about:crashes. Note: If the report does not have BP in front of the numbers, click it and select Submit.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (7)

more options

Hey could you send me the crash reports you do have. I'll look them over.

  1. Enter about:crashes in the Firefox address bar and press Enter. A Submitted Crash Reports list will appear, similar to the one shown below.
  2. Copy the 5 most recent Report IDs that start with bp- and then go back to your forum question and paste that into the "Post a Reply" box. (Please don't take a screenshot of your crashes, just copy and paste the ID's. The below image is just an example of what your Firefox screen should look like)

aboutcrashesFx29

more options

Here you go:

bp-c927aded-2b28-4f9b-8f46-bc61e2140916 16/09/2014 3:47 PM bp-ec9f753f-bb01-4bea-be0f-110752140916 16/09/2014 1:25 PM bp-560f98a3-5e61-4203-bb69-399312140915 15/09/2014 12:20 PM bp-08799756-e200-4868-b95c-533092140916 11/09/2014 4:27 PM bp-38234cc3-d0f8-4698-919d-692b92140910 10/09/2014 2:57 PM

more options

Επιλεγμένη λύση

In the address bar, type about:crashes. Note: If the report does not have BP in front of the numbers, click it and select Submit.

more options

These files were flagged be the reports; gkmedias.dll and aticfx32.dll

Also you have memory issues;

Total Virtual Memory 4294836224

Available Virtual Memory 275693568

System Memory Use Percentage 85

Available Page File 4714725376

Available Physical Memory 880615424

more options

Start Firefox in Safe Mode {web link} While you are in safe mode;

Type about:preferences in the address bar and press enter

Select Advanced > General. Look for and turn off Use Hardware Acceleration.

Poke around safe web sites. Are there any problems?

Then restart.


https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-much-memory-ram Firefox uses too much memory (RAM) - How to fix This article describes how to make Firefox use less memory to make it run faster and prevent crashes.

more options

I have 6GB of memory so I don't know why it indicates I have a memory issue. I have Windows 7 and it preloads apps into "Standby" memory but that memory is technically free. With the normal amount of tabs open in firefox I have 1979MB of standby memory and 995MB of free memory according to Resource monitor.

Thanks for the info.

I'll try your suggestions in the next week or two. I'm no real hurry to fix the issue, just wanted to know how to submit reports manually which you answered.

more options

If you need us, we are here. Remember to ask a new question.