Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I continue to keep having my firefox crash?

  • 1 απάντηση
  • 15 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από guigs

more options

Firefox keeps crashing over and over every few minutes! its up to date and i have restarted everything...


Submitted Crash Reports Report ID Date Submitted bp-48c1c4a7-76ac-4ca6-bc61-8a90a2140607 6/6/2014 9:01 PM bp-fd2dde63-1bdd-4716-92c4-0c1942140607 6/6/2014 8:59 PM bp-cbd98f71-fd51-4392-85b2-86dba2140607 6/6/2014 8:49 PM bp-d749e401-21b7-4421-b924-523f42140607 6/6/2014 7:59 PM bp-4563a1ee-be1a-4f7c-900f-868252140607 6/6/2014 7:50 PM bp-f21c597f-510e-41c5-b2fb-670a42140606 6/5/2014 9:42 PM bp-648214e8-efd6-44eb-bd9b-7ae152140606 6/5/2014 9:36 PM bp-2396e3f8-ed66-46ba-a909-43a962140606 6/5/2014 9:31 PM bp-a39f973a-e8dc-4075-8183-b55292140605 6/5/2014 3:11 PM bp-6fd34680-8dc1-4424-90a4-777d52140605 6/5/2014 1:32 PM bp-4c567918-7d72-43e3-b8ed-de98e2140605 6/4/2014 10:17 PM bp-b052d1e2-5797-4800-97b4-20bff2140605 6/4/2014 9:31 PM bp-f8f3bae9-272b-4168-a02d-ef88e2140605 6/4/2014 9:27 PM bp-349d44d4-c37e-42a3-b66c-00fd72140605 6/4/2014 9:24 PM bp-cc1d5233-ab74-435d-bd1e-538b22140605 6/4/2014 5:30 PM bp-7f13d4dd-2cfb-45c2-99a0-80e742140604 6/4/2014 4:59 PM bp-93c0923a-968f-4d7a-a1f9-639172140604 6/3/2014 9:18 PM bp-a52b0084-bbd4-481e-b610-952d92131022 10/21/2013 8:35 PM 17c47f60-05a3-426f-ace3-89fffe895202 10/21/2013 8:34 PM cf5a5531-42e9-4b11-acce-51834d99239a 10/21/2013 8:34 PM

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

You are certainly hitting almost all of the top crashers that are being worked on. I would recommend updating to the new version 30 that came out today. it might fix some of these, but not all.

You have more than on installed is this correct?

Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 11.0.07

Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 10.1.10

Also the crashes from 6/6 spike a few questions (they are odd as alot of the crashes are somewhat related and somewhat not):

I do not want to say reinstall Firefox or Reset it just in case you have an elaborate profile, but let see if there are improvements first. There may also be a hardware issue with your computer. I would also recommend running a back up and a diagnostics test if you are also seeing issues in other programs on the computer.