Συμβουλές και κόλπα

Μάθετε κόλπα και συντομεύσεις για ταχύτερη εργασία

Ανοικτή αναζήτηση

Επιλέξτε ένα μέρος ενός μηνύματος και αναζητήστε το στο Bing, στο Yahoo, στο Twitter ή σε άλλες ιστοσελίδες.

Παράβλεψη νημάτων

Η λειτουργία παράβλεψης (υπο)νήματος είναι πολύ χρήσιμη για τις λίστες αλληλογραφίες. Μπορείτε να παραλείψετε την υπόλοιπη συζήτηση αν δεν σας ενδιαφέρει.

Αδυναμία λήψης μηνυμάτων

Εάν δεν μπορείτε να λάβετε μηνύματα, αυτή η σελίδα παρέχει μια σειρά βημάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε για συνήθη προβλήματα.

Επικίνδυνοι κατάλογοι

Ορισμένοι φάκελοι συστήματος δεν είναι αποδεκτοί κατά τον ορισμό της τοποθεσίας αποθήκευσης του Thunderbird, καθώς προκαλούν ζητήματα.

Thunderbird και Logjam

Το Thunderbird δεν υποστηρίζει πλέον κλειδιά 512 bit (γνωστό ως "US export") για συνδέσεις TLS.

Διαχείριση προφίλ στο Thunderbird

Το Thunderbird αποθηκεύει τις προσωπικές σας πληροφορίες και ρυθμίσεις σε έναν φάκελο προφίλ. Μάθετε πώς να εργαστείτε με τα προφίλ στο Thunderbird.

Αδυναμία αποστολής μηνυμάτων

Αν δεν μπορείτε να στείλετε μηνύματα με το Thunderbird, αυτή η σελίδα παρέχει τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ελέγξετε για κοινά προβλήματα.

Τι νέο υπάρχει στο Thunderbird 102

Λεπτομερής παρουσίαση των πιο ενδιαφερουσών, νέων λειτουργιών, βελτιώσεων και ορατών αλλαγών που περιλαμβάνονται στο Thunderbird 102.0.

Στα Αγγλικά

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα