Χρήση αρθρωμάτων για μουσική, βίντεο, παιχνίδια και άλλα

Αυτό το άρθρο δεν συντηρείται πλέον, επομένως το περιεχόμενό του ενδέχεται να είναι παρωχημένο.

Η υποστήριξη έληξε για όλα τα αρθρώματα (plugins) NPAPI, εκτός του Adobe Flash, στην έκδοση 52 του Firefox. Δείτε αυτό το έγγραφο συμβατότητας και αυτό το άρθρο για λεπτομέρειες.

Τα αρθρώματα είναι πρόσθετα που επιτρέπουν στο Firefox να επεξεργάζεται διαδικτυακό περιεχόμενο, που διαφορετικά δεν θα μπορούσε. Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς να χρησιμοποιήσετε και να διαχειριστείτε τα αρθρώματα στο Firefox.

Τι είναι τα αρθρώματα;

Ένα άρθρωμα είναι ένα μέρος λογισμικού που διαχειρίζεται διαδικτυακό περιεχόμενο, το οποίο δεν είναι επεξεργάσιμο από το Firefox. Τέτοιο περιεχόμενο περιέχει, συνήθως, κατοχυρωμένες μορφές για βίντεο, ήχο, διαδικτυακά παιχνίδια, παρουσιάσεις και άλλα. Τα αρθρώματα δημιουργούνται και διανέμονται από άλλες εταιρείες.

Δημοφιλή αρθρώματα

Για οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και αντιμετώπισης προβλημάτων αρθρωμάτων στο Firefox, δείτε αυτά τα άρθρα:

Σημείωση: Η έκδοση 64-bit του Firefox αναγνωρίζει και υποστηρίζει μόνο τα αρθρώματα NPAPI Adobe Flash και Microsoft Silverlight.

Ενημέρωση αρθρωμάτων

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του κάθε αρθρώματος για να βρείτε την πιο πρόσφατη έκδοση. Τα αρθρώματα περιέχουν κώδικα τρίτων, άρα είναι πολύ σημαντικό να τα διατηρείτε ενημερωμένα. Ένα κενό ασφαλείας σε ένα άρθρωμα θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το απόρρητό σας.

Διαχείριση αρθρωμάτων

Για να δείτε ποια αρθρώματα έχετε εγκαταστήσει:

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57menu και, έπειτα, στο Fx57Addons-icon Πρόσθετα. Τέλος, επιλέξτε Αρθρώματα.

Για να απενεργοποιήσετε ένα άρθρωμα, επιλέξτε το στη λίστα και επιλέξτε Ποτέ ενεργοποιημένο. Το άρθρωμα θα απενεργοποιηθεί, χωρίς να γίνει απεγκατάσταση. Για εκ νέου ενεργοποίηση, επιλέξτε το Πάντα ενεργοποιημένο.

Απεγκατάσταση αρθρωμάτων

  • Από την παραπάνω λίστα, επισκεφθείτε το άρθρο που αντιστοιχεί στο άρθρωμα που θέλετε να απεγκαταστήσετε για οδηγίες.
  • Για οδηγίες σχετικά με τη χειροκίνητη απεγκατάσταση ενός αρθρώματος, δείτε το "Χειροκίνητη απεγκατάσταση αρθρώματος".

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το Firefox, ίσως να προκαλούνται από ένα άρθρωμα ή ένα συνδυασμό αρθρωμάτων. Για βοήθεια σχετικά με τη διάγνωση προβλημάτων αρθρωμάτων, δείτε το "Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems".

// Αυτά τα εξαίσια άτομα βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:Jim Spentzos. Μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς - μάθετε πώς.
Συνεισφορά στην Υποστήριξη Mozilla