Επίλυση προβλημάτων εκκίνησης του Firefox

Αυτό το άρθρο περιγράφει τι να κάνετε αν το Firefox δεν ανοίγει όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο του Firefox.

Σημείωση: Η λειτουργία ανανέωσης του Firefox μπορεί να διορθώσει πολλά ζητήματα επαναφέροντας το Firefox στην αρχική του κατάσταση, ενώ αποθηκεύει τις απαραίτητες πληροφορίες σας. Σκεφτείτε αυτή τη λύση, πριν προχωρήσετε σε πιο πολύπλοκες διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων. Το παράθυρο λειτουργίας επίλυσης προβλημάτωνασφαλούς λειτουργίας περιλαμβάνει μια επιλογή για ανανέωση του Firefox. Μπορείτε να εκκινήσετε το Firefox στη λειτουργία επίλυσης προβλημάτωνν ασφαλή λειτουργία πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο shift κατά την εκκίνηση του Firefox.πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο option κατά την εκκίνηση του Firefox.τερματίζοντας το Firefox, μεταβαίνοντας στο τερματικό σας και εκτελώντας το: firefox -safe-mode
Ίσως χρειαστεί να καθορίσετε τη διαδρομή εγκατάστασης του Firefox (π.χ. /usr/lib/firefox)

Συγκεκριμένα μηνύματα σφαλμάτων

Αναφορά καταρρεύσεων Mozilla

Αν ανοίγει το παράθυρο Αναφορά καταρρεύσεων Mozilla κατά την εκκίνηση του Firefox, δείτε το Επίλυση καταρρεύσεων στο Firefox (απροσδόκητο κλείσιμο) για λύσεις.

Το Firefox εκτελείται ήδη αλλά δεν ανταποκρίνεται

Δείτε το Διόρθωση σφάλματος «Το Firefox εκτελείται ήδη αλλά δεν ανταποκρίνεται» για λύσεις.

Δεν είναι δυνατή η φόρτωση του προφίλ Firefox. Ενδέχεται να λείπει ή να μην είναι προσβάσιμο

Δείτε το Εκτέλεση του Firefox όταν δεν είναι δυνατή η εύρεση/πρόσβαση στο προφίλ για λύσεις.

Αποτυχία ανάγνωσης αρχείου παραμέτρων ρυθμίσεων

Αυτό το σφάλμα προκαλείται από κάποιο πρόβλημα στα αρχεία προγράμματος του Firefox. Η λύση είναι να αφαιρέσετε και να εγκαταστήσετε εκ νέου το Firefox. (Δεν θα διαγραφούν οι κωδικοί πρόσβασης, οι σελιδοδείκτες, ή άλλα δεδομένα και ρυθμίσεις χρήστη, τα οποία αποθηκεύονται σε ξεχωριστό φάκελο προφίλ.)

 1. Καταργήστε την εγκατάσταση του Firefox.
 2. Διαγράψτε τον κατάλογο εγκατάστασης του Firefox, που βρίσκεται συνήθως σε κάποια από τις παρακάτω τοποθεσίες από προεπιλογή:
  • C:\Αρχεία Εφαρμογών\Mozilla Firefox
  • C:\Αρχεία Εφαρμογών (x86)\Mozilla Firefox
 3. Χρησιμοποιήστε κάποιο άλλο πρόγραμμα περιήγησης για να κάνετε λήψη του Firefox από τη σελίδα λήψης και να το εγκαταστήσετε. Δείτε το Εγκατάσταση του Firefox στα Windows για λεπτομέρειες.

XULRunner - Σφάλμα

Αν δείτε το μήνυμα, «XULRunner - Σφάλμα: Η έκδοση πλατφόρμας <x.x.x.x> δεν είναι συμβατή με την ελάχιστη έκδοση <x.x.x.x>» (το «<x.x.x.x>» εξαρτάται από τον αριθμό έκδοσης), μετά από κάποια ενημέρωση λογισμικού, χρησιμοποιήστε κάποιο άλλο πρόγραμμα περιήγησης για να κάνετε λήψη του προγράμματος εγκατάστασης του Firefox από τη σελίδα λήψης του Firefox. Αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας, διαγράψτε τον κατάλογο εγκατάστασης του Firefox και έπειτα, εγκαταστήστε εκ νέου το Firefoxεγκαταστήστε εκ νέου το Firefoxεγκαταστήστε εκ νέου το Firefox. Αν το Firefox εξακολουθεί να μην εκκινείται, δείτε την ενότητα Το Firefox δεν εκκινείται μετά την ενημέρωση, παρακάτω.

Προέκυψε σφάλμα κατά την εκκίνηση της εφαρμογής

Αυτό το σφάλμα υποδεικνύει ότι είτε το Firefox δεν έχει εγκατασταθεί, είτε ότι η συντόμευση είναι εσφαλμένη. Βεβαιωθείτε ότι το Firefox έχει εγκατασταθεί στην τοποθεσία που ορίζει η συντόμευση, Αν όχι, εγκαταστήστε το Firefox αν είναι απαραίτητο και έπειτα, τροποποιήστε τη συντόμευση έτσι, ώστε να δείχνει στη σωστή τοποθεσία.

Σφάλμα ανοίγματος αρχείου για εγγραφή…

Αν λάβετε το παραπάνω σφάλμα κατά την εκκίνηση του Firefox σε ένα σύστημα Windows, ενδέχεται να σας ζητηθεί από το Firefox να συνδεθείτε ως διαχειριστής. Μπορείτε είτε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή είτε, αν διαθέτετε λογαριασμό διαχειριστή, μπορείτε να εκτελέσετε το πρόγραμμα ως διαχειριστής.

 1. Βρείτε το αρχείο προγράμματος firefox.exe στον φάκελο εφαρμογής του Firefox στο σύστημά σας.
 2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο.
 3. Επιλέξτε Εκτέλεση ως διαχειριστής…. Επιλέξτε Ο ακόλουθος χρήστης:. Από το αναδιπλούμενο μενού «Όνομα χρήστη», επιλέξτε Διαχειριστής ή κάποιον άλλο χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για τη σύνδεση σε αυτόν τον λογαριασμό. Κάντε κλικ στο OK.
 4. Η εφαρμογή του Firefox θα εκκινηθεί μέσω του λογαριασμού διαχειριστή των Windows. Ο χρήστης που χρησιμοποιήθηκε για τη σύνδεση στα Windows κατά την εκκίνηση εξακολουθεί να είναι ο ενεργός.

Άλλα μηνύματα σφάλματος

Αν λάβετε κάποιο άλλο μήνυμα σφάλματος (π.χ. «Σφάλμα ανάλυσης XML: απροσδιόριστη οντότητα τοποθεσίας», «Αποτυχία ασφαλούς σύνδεσης … χρησιμοποιεί μη έγκυρο πιστοποιητικό ασφαλείας»), δείτε το Επίλυση ζητημάτων επεκτάσεων, θεμάτων και επιτάχυνσης υλικού στο Firefox.

Κανένα μήνυμα σφάλματος

Αν κάνετε κλικ στο εικονίδιο του Firefox αλλά δεν εμφανίζεται κάποιο παράθυρό του, ούτε κάποιο μήνυμα σφάλματος, το πρώτο βήμα είναι να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας και έπειτα, να δοκιμάσετε ξανά. Αν το Firefox εξακολουθεί να μην εκκινείται, δείτε τις εξής ενότητες.

Το Firefox δεν εκκινείται λόγω λογισμικού ασφαλείας

 • Οι παλαιότερες εκδόσεις των λογισμικών ασφαλείας Comodo Firewall ή Comodo Antivirus (ή κάποιο υπολειπόμενο αρχείο μετά την αφαίρεση του Comodo) μπορεί να προκαλέσουν την αδυναμία εκκίνησης του Firefox χωρίς μήνυμα σφάλματος. Ενημερώστε το Comodo στην τελευταία έκδοση, εφόσον το έχετε εγκαταστήσει. Αν δεν έχει εγκατασταθεί λογισμικό Comodo, ελέγξτε εάν υπάρχει κάποιο αρχείο με όνομα IseGuard64.dll ή IseGuard32.dll στον φάκελο C:\Windows\system32\, ή στον δίσκο του συστήματος σας και, αν υπάρχει, διαγράψτε χειροκίνητα το αρχείο.
 • Αν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εκδόσεις του ZoneAlarm ή άλλου λογισμικού ασφαλείας διαδικτύου που περιλαμβάνουν τη λειτουργία «Εικονική περιήγηση» (Virtual Browsing), μπορούν να εμποδίσουν την εκκίνηση του Firefox. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εικονικοποίησης και εκκαθαρίστε την εικονική προσωρινή μνήμη, αν το λογισμικό ασφάλειας διαδικτύου σας διαθέτει αυτή τη λειτουργία, ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο υποστήριξης του λογισμικού για περισσότερη βοήθεια.
 • Η εκκίνηση του Firefox ενδέχεται να αποτύχει για ορισμένους χρήστες των Windows μετά την ενημέρωση, εάν έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα προστασίας από ιούς AVG ή AVAST. Για λεπτομέρειες, δείτε αυτό το άρθρο του Techdows.

Το Firefox δεν εκκινείται μετά την εγκατάσταση προσθέτων

Αν το Firefox λειτουργούσε προηγουμένως αλλά σταμάτησε αφού εγκαταστήσατε επεκτάσεις ή θέματα, δείτε το Επίλυση ζητημάτων επεκτάσεων, θεμάτων και επιτάχυνσης υλικού στο Firefox.

Το Firefox λειτουργούσε προηγουμένως

Αν το Firefox λειτουργούσε στο παρελθόν αλλά ξαφνικά δεν εκκινείται, αυτό ενδέχεται να οφείλεται σε κάποια κατεστραμμένα δεδομένα στις ρυθμίσεις σας. Η αφαίρεση και η επανεγκατάσταση του Firefox δεν θα διορθώσουν αυτό το πρόβλημα επειδή οι ρυθμίσεις σας δεν διαγράφονται κατά την κατάργηση της εγκατάστασης.

Για να διαπιστώσετε εάν αυτό είναι το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση προφίλ για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ. Αν το πρόβλημα επιλυθεί, μπορείτε να μετακινήσετε τους σελιδοδείκτες και τις άλλες σημαντικές ρυθμίσεις σας στο νέο προφίλ.

Το Firefox δεν εκκινείται επειδή λείπουν βιβλιοθήκες

Αν εγκαταστήσατε το Firefox εκτός της εφαρμογής διαχείρισης πακέτων σας, βεβαιωθείτε ότι το σύστημά σας διαθέτει τις βιβλιοθήκες που αναφέρονται στις απαιτήσεις συστήματος.
Βασισμένο σε πληροφορίες από το Browser will not start up (mozillaZine KB)

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα