Εγκατάσταση μιας παλαιότερης έκδοσης του Firefox

Προειδοποίηση: Η υποβάθμιση σε μια παλαιότερη έκδοση μπορεί να προκαλέσει απώλεια των δεδομένων χρήστη του Firefox, καθώς και ζητήματα επιδόσεων και ασφαλείας. Σάς συμβουλεύουμε να μην κάνετε υποβάθμιση, επομένως κάντε το με δική σας ευθύνη. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια παλαιότερη έκδοση του Firefox, παρακαλούμε δημιουργήστε ένα ξεχωριστό προφίλ για την παλαιότερη έκδοση, ώστε να ελαχιστοποιήσετε την απώλεια δεδομένων.

Συνήθως, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με μια ενημέρωση του Firefox, οι χρήστες ψάχνουν έναν τρόπο για να επιστρέψουν στην προηγούμενη έκδοση. Αυτό, συνήθως, δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα και ταυτόχρονα θα καταστήσει τον υπολογιστή και τα δεδομένα σας ευάλωτα σε επιθέσεις. Αυτό το άρθρο σάς παρέχει μερικές εναλλακτικές αντί της υποβάθμισης, καθώς και συνδέσμους για παλαιότερες εκδόσεις του Firefox αν τελικά επιλέξετε να κάνετε υποβάθμιση.

Η εγκατάσταση μιας προηγούμενης έκδοσης δεν λύνει τα περισσότερα προβλήματα

Τα προβλήματα που προκύπτουν με μια ενημέρωση δεν προκαλούνται, κατά βάση, από τη νέα έκδοση του Firefox, αλλά κυρίως από τη διαδικασία της ενημέρωσης. Η εγκατάσταση, λοιπόν, μιας παλαιότερης έκδοσης δεν θα βοηθήσει στις περισσότερες περιπτώσεις. Αντίθετα, δείτε τα:

Σημείωση: Μερικά άλλα προβλήματα μπορούν να λυθούν μέσω της λειτουργίας ανανέωσης του Firefox. Επαναφέρει το Firefox στην εργοστασιακή του κατάσταση, ενώ αποθηκεύει τις απαραίτητες πληροφορίες σας.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα προγράμματα ασφαλείας είναι πλήρως ενημερωμένα. Μερικά λογισμικά ασφαλείας θα πρέπει να αναβαθμιστούν σε μια νέα έκδοση για κάθε ενημέρωση της έκδοσης του Firefox.

Το προαιρετικό λογισμικό, που έρχεται μαζί με το λογισμικό ασφαλείας, ενδέχεται να χρειάζεται επίσης ενημέρωση. Τέτοιο λογισμικό ίσως να μην είναι απαραίτητο για την ασφάλειά σας, αλλά αν είναι παλιό, ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα με τη χρήση του Firefox, ή να προκαλέσει κατάρρευση του Firefox.

Θέλω ακόμη να υποβαθμίσω — πού μπορώ να βρω την προηγούμενη έκδοση;

Αν και η Mozilla έχει μια ιστοσελίδα με παλιές εκδόσεις του Firefox για δοκιμαστικούς σκοπούς, δεν προτείνεται η χρήση τους.
Προειδοποίηση: Η χρήση παλαιών εκδόσεων του Firefox αποτελεί σοβαρό κίνδυνο ασφαλείας.
Σημαντικό: Από προεπιλογή, το Firefox έχει ρυθμιστεί ώστε να ενημερώνεται αυτόματα. Για να εμποδίσετε την αυτόματη ενημέρωση του Firefox, αφού εγκαταστήσετε μια παλαιότερη έκδοση, θα πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενημερώσεων του Firefox: Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu Fx57Menu και επιλέξτε το Επιλογές.Προτιμήσεις. Στην καρτέλα Γενικά, μεταβείτε στην ενότητα Ενημερώσεις του Firefox.

Εναλλακτικές υποβάθμισης

Αντί να εγκαταστήσετε μια παλαιότερη έκδοση και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενημερώσεων, σκεφτείτε αυτές τις εναλλακτικές λύσεις:

Εγκατάσταση της έκδοσης εκτεταμένης υποστήριξης του Firefox. Η έκδοση εκτεταμένης υποστήριξης του Firefox (ESR) είναι μια επίσημη έκδοση του Firefox, που αφορά μεγάλους οργανισμούς, όπως πανεπιστήμια και επιχειρήσεις. Το Firefox ESR δεν παρέχει τις πιο πρόσφατες λειτουργίες, αλλά έχει τις τελευταίες διορθώσεις ασφαλείας και σταθερότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το άρθρο "Switch to Firefox Extended Support Release (ESR) for personal use".

Χρήση της πιο πρόσφατης έκδοσης ενός άλλου προγράμματος περιήγησης:

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Firefox

Αν η πιο πρόσφατη έκδοση του Firefox σάς προκαλεί προβλήματα ή αν απλά δεν σάς αρέσει κάτι σε αυτή, παρακαλούμε στείλτε μας σχόλια σχετικά με αυτή, εδώ:

// Αυτά τα εξαίσια άτομα βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:ideato, user832823, KatXat, Jim Spentzos. Μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς - μάθετε πώς.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Παρακαλώ περιμένετε...

Συνεισφορά στην Υποστήριξη Mozilla