Εγκατάσταση μιας παλαιότερης έκδοσης του Firefox

Συχνά, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με μια ενημέρωση του Firefox, οι χρήστες ψάχνουν έναν τρόπο για να επιστρέψουν στην προηγούμενη έκδοση. Αυτό, συνήθως, δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα και ταυτόχρονα θα καταστήσει τον υπολογιστή και τα δεδομένα σας ευάλωτα σε επιθέσεις. Αυτό το άρθρο σας παρέχει μερικές εναλλακτικές αντί της υποβάθμισης, καθώς και συνδέσμους για παλαιότερες εκδόσεις του Firefox αν τελικά επιλέξετε να κάνετε υποβάθμιση.

Η εγκατάσταση μιας προηγούμενης έκδοσης δεν λύνει τα περισσότερα προβλήματα

Τα προβλήματα που προκύπτουν με μια ενημέρωση δεν προκαλούνται, κατά βάση, από τη νέα έκδοση του Firefox, αλλά κυρίως από τη διαδικασία της ενημέρωσης. Η εγκατάσταση, λοιπόν, μιας παλαιότερης έκδοσης δεν θα βοηθήσει στις περισσότερες περιπτώσεις. Αντίθετα, δείτε το:

Σημείωση: Άλλα προβλήματα μπορούν να λυθούν μέσω της λειτουργίας Ανανέωση Firefox. Επαναφέρει το Firefox στην εργοστασιακή του κατάσταση, ενώ αποθηκεύει τις απαραίτητες πληροφορίες σας.

Βεβαιωθείτε ότι όλο το λογισμικό ασφαλείας είναι πλήρως ενημερωμένο. Μερικά λογισμικά ασφαλείας θα πρέπει να αναβαθμιστούν σε μια νέα έκδοση για κάθε ενημέρωση της έκδοσης του Firefox.

Το προαιρετικό λογισμικό που έρχεται μαζί με το λογισμικό ασφαλείας ίσως να χρειάζεται επίσης ενημέρωση. Τέτοιο λογισμικό ίσως να μην είναι απαραίτητο για την ασφάλειά σας, αλλά αν είναι παλιό, ίσως να δημιουργήσει προβλήματα με τη χρήση του Firefox, ή να προκαλέσει κατάρρευση του Firefox.

Θέλω ακόμη να υποβαθμίσω — που μπορώ να βρω την προηγούμενη έκδοση;

Αν και η Mozilla έχει μια ιστοσελίδα με παλιές εκδόσεις του Firefox για δοκιμαστικούς σκοπούς, δεν προτείνεται η χρήση αυτών των εκδόσεων.
Προειδοποίηση: Η χρήση παλιών εκδόσεων του Firefox αποτελεί σοβαρό κίνδυνο ασφαλείας.
  • Χρήστες Windows XP SP2: Firefox 49.0.2 (Αγγλικά ΗΠΑ)

  • Χρήστες Windows XP SP2: Το τελευταίο πρόγραμμα εγκατάστασης του Firefox, πριν το Firefox 49, που μπορεί να εκτελεστεί στα συστήματα XP SP2 είναι το Firefox 43.0.1 (Αγγλικά ΗΠΑ).
Σημαντικό: Εξαρχής, το Firefox έχει οριστεί ώστε να ενημερώνεται αυτόματα. Αν εγκαταστήσετε μια παλαιότερη έκδοση του Firefox, θα πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενημερώσεων για να εμποδίσετε την επανεγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης του Firefox. Δείτε το Καρτέλα "Για προχωρημένους" - Ρυθμίσεις προσιτότητας, περιήγησης, δικτύου, ενημερώσεων και άλλες προηγμένες ρυθμίσεις στο Firefox για λεπτομέρειες.

Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Firefox, αντί να εγκαταστήσετε μια παλαιότερη έκδοση και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενημερώσεων, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση ενός άλλου προγράμματος περιήγησης:

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Firefox

Αν η πιο πρόσφατη έκδοση του Firefox σας προκαλεί προβλήματα ή αν απλά δεν σας αρέσει κάτι σε αυτή, παρακαλούμε στείλτε μας σχόλια σχετικά με αυτή εδώ:

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Παρακαλώ περιμένετε...

These fine people helped write this article: ideato, user832823, KatXat, Jim Spentzos. You can help too - find out how.