Διόρθωση προβλημάτων σύνδεσης σε ιστοσελίδες μετά την ενημέρωση του Firefox

Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς να επιλύσετε προβλήματα σύνδεσης σε ιστοσελίδες, τα οποία ξεκινούν αμέσως μετά την ενημέρωση του Firefox σε νέα έκδοση.

  • Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτό το άρθρο αν μπορείτε να συνδεθείτε σε ιστοσελίδες μέσω άλλου προγράμματος περιήγησης (όπως το Internet ExplorerSafariEpiphany), αλλά όχι στο Firefox. Αν κανένα πρόγραμμα περιήγησης δεν μπορεί να φορτώσει ιστοσελίδες, δείτε το Firefox and other browsers can't load websites.
  • Για επίλυση προβλημάτων σύνδεσης που δεν σχετίζονται με την ενημέρωση του Firefox, δείτε το Firefox can't load websites but other browsers can.

Πίνακας περιεχομένων

Αιτία

Αν μπορούσατε να φορτώσετε ιστοσελίδες πριν την ενημέρωση του Firefox, το λογισμικό ασφάλειας διαδικτύου σας (όπως τείχη προστασίας, προγράμματα προστασίας από ιούς και κατασκοπικό λογισμικό και άλλα) ίσως εμποδίζει το Firefox από το να συνδεθεί στο διαδίκτυο.

Αυτό το πρόβλημα προκύπτει όταν το πρόγραμμα ασφάλειας διαδικτύου σας είχε ρυθμιστεί ώστε να θεωρεί την προηγούμενη έκδοση του Firefox ως έμπιστη, αλλά δεν αναγνωρίζει την ενημερωμένη έκδοση.

Σημείωση: Σε μερικές περιπτώσεις, η απενεργοποίηση του προγράμματος ασφάλειας διαδικτύου ή του τείχους προστασίας δεν σταματά όλα τα ενεργά μέρη του. Ένα πρόγραμμα που φαίνεται ανενεργό ενδέχεται να εξακολουθεί να αποκλείει το Firefox.

Διόρθωση προβλήματος

Για να επιτρέψετε στο Firefox να συνδεθεί ξανά στο διαδίκτυο:

  1. Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό ασφαλείας διαδικτύου σας είναι ενημερωμένο (δηλαδή ότι χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση).
  2. Αφαιρέστε το Firefox από τη λίστα αξιόπιστων ή αναγνωρισμένων προγραμμάτων και έπειτα, προσθέστε το ξανά. Για λεπτομερείς οδηγίες, δείτε το Διαμόρφωση τειχών προστασίας ώστε το Firefox να έχει πρόσβαση στο Internet.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη βάση γνώσεών μας.

Μάθετε περισσότερα