Διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων του Firefox

Τα περισσότερα προβλήματα με το Firefox μπορούν να επιλυθούν ακολουθώντας τις παρακάτω μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων. Δοκιμάστε αυτά τα βήματα με τη σειρά. Αν κάποιο βήμα δεν λειτουργήσει, προχωρήστε στο επόμενο. Αν χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια με κάποιο βήμα, έχουμε μια υποστηρικτική κοινότητα εθελοντών.

1. Επανεκκίνηση υπολογιστή

Μερικές φορές, τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν επανεκκινώντας απλά τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, εκκινώντας ξανά το Firefox.

2. Εκκαθάριση cookies και προσωρινής μνήμης

Πολλά προβλήματα με τη φόρτωση ιστοσελίδων μπορούν να επιλυθούν καθαρίζοντας τα cookies και την προσωρινή μνήμη του Firefox:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Βιβλιοθήκη" 57 library icon και, έπειτα, στο Ιστορικό. Τέλος, επιλέξτε το Εκκαθάριση πρόσφατου ιστορικού….
 2. Στο αναδιπλούμενο μενού Χρονικό διάστημα εκκαθάρισης:, επιλέξτε το Όλα.
 3. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο Λεπτομέρειες για να εμφανίσετε μια λίστα με τα στοιχεία που μπορούν να απαλειφθούν.
 4. Επιλέξτε το Cookies και το Προσωρινή μνήμη.
 5. Κάντε κλικ στο Εκκαθάριση τώρα.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Βιβλιοθήκη" 57 library icon και, έπειτα, στο Ιστορικό. Τέλος, επιλέξτε το Εκκαθάριση πρόσφατου ιστορικού….
 2. Στο αναδιπλούμενο μενού Χρονικό διάστημα εκκαθάρισης:, επιλέξτε το Όλα.
 3. Κάτω από το αναδιπλούμενο μενού, επιλέξτε το Cookies και το Προσωρινή μνήμη.
 4. Κάντε κλικ στο Εκκαθάριση τώρα.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Διαγραφή ιστορικού περιήγησης, αναζήτησης και λήψεων στο Firefox.

3. Επανεκκίνηση του Firefox σε Ασφαλή Λειτουργία

Η Ασφαλής Λειτουργία είναι μια λειτουργία αντιμετώπισης προβλημάτων που απενεργοποιεί όλες τις επεκτάσεις, χρησιμοποιεί το προεπιλεγμένο θέμα, απενεργοποιεί την επιτάχυνση υλικού, χρησιμοποιεί τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και πλήκτρα ελέγχου της γραμμής εργαλείων και πολλά άλλα. Για να εκκινήσετε το Firefox σε Ασφαλή Λειτουργία:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu , κάντε κλικ στη "Βοήθεια" Help-29 Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57menu , κάντε κλικ στο Βοήθεια και επιλέξτε Επανεκκίνηση με ανενεργά πρόσθετα.... Το Firefox θα ξεκινήσει με το διάλογο της κατάστασης ασφαλούς λειτουργίας του.
  Σημείωση: Μπορείτε να ξεκινήσετε το Firefox σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας κρατώντας πατημένο το πλήκτρο shift, ενώ εκκινείτε το Firefox.κρατώντας πατημένο το πλήκτρο option, ενώ εκκινείτε το Firefox. αρχικά τερματίζοντας το Firefox και, έπειτα, μεταβαίνοντας στο Τερματικό σας και εκτελώντας την ακόλουθη εντολή: firefox -safe-mode
  Ίσως χρειαστεί να καθορίσετε τη διαδρομή εγκατάστασης του Firefox (π.χ. /usr/lib/firefox)
 2. Στο παράθυρο Ασφαλής Λειτουργία του Firefox, κάντε κλικ στο Έναρξη σε Ασφαλή Λειτουργία.
 3. Ελέγξτε αν το πρόβλημα παραμένει στην Ασφαλή Λειτουργία.

4. Αντιμετώπιση προβλημάτων με τις πρόσθετες λειτουργίες

Η υποστήριξη έληξε για όλα τα αρθρώματα (plugins) NPAPI, εκτός του Adobe Flash, στην έκδοση 52 του Firefox. Δείτε αυτό το έγγραφο συμβατότητας και αυτό το άρθρο για λεπτομέρειες.
Μερικές φορές, οι πρόσθετες λειτουργίες που χρησιμοποιούνται στο Firefox (όπως το Adobe Reader, το Flash, το Java και το Silverlight) μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα που ίσως έχουν διορθωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση. Αν το πρόβλημα παραμένει μετά την ενημέρωση των πρόσθετων λειτουργιών και την επανεκκίνηση του Firefox, μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις πρόσθετες λειτουργίες σας για να δείτε αν κάποια από αυτές είναι η αιτία:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57menu και, έπειτα, στο Fx57Addons-icon Πρόσθετα. Τέλος, επιλέξτε Πρόσθετες λειτουργίες.
 2. Κάντε κλικ σε κάθε πρόσθετη λειτουργία στη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ποτέ ενεργοποιημένο στο αναδιπλούμενο μενού.
 3. Δείτε αν το πρόβλημα παραμένει όταν έχετε απενεργοποιήσει όλες τις πρόσθετες λειτουργίες.

Αν το πρόβλημα δεν εμφανίζεται όταν οι πρόσθετες λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες, δείτε το άρθρο Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems για να μάθετε πώς να αποκλείσετε την αιτία.

5. Εκ νέου εγκατάσταση του Firefox

Μερικά ζητήματα του Firefox μπορούν να προκληθούν από ένα πρόβλημα με ένα από τα αρχεία προγράμματος του Firefox. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για πλήρη απεγκατάσταση και εκ νέου εγκατάσταση του Firefox. Αυτή η διαδικασία δεν θα αφαιρέσει τα δεδομένα του προφίλ του Firefox (όπως σελιδοδείκτες και κωδικοί πρόσβασης), αφού οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται σε διαφορετική τοποθεσία.

Σημείωση: Ίσως θελήσετε να εκτυπώσετε αυτά τα βήματα ή να τα δείτε σε έναν άλλο περιηγητή.
 1. Λάβετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Firefox από το mozilla.org.
 2. Κλείστε το Firefox:

  Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο ΈξοδοςΈξοδος Close 29 .

  Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος. Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος.

 3. Καταργήστε την εγκατάσταση του Firefox.
 4. Διαγράψτε το φάκελο προγράμματος του Firefox, που βρίσκεται σε μια από αυτές τις τοποθεσίες, από προεπιλογή:
  • C:\Program Files\Mozilla Firefox
  • C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
 5. Εγκαταστήστε ξανά το Firefox - δείτε το Λήψη και εγκατάσταση του Firefox στα Windows για οδηγίες.
 1. Λάβετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Firefox από το mozilla.org.
 2. Κλείστε το Firefox:

  Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο ΈξοδοςΈξοδος Close 29 .

  Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος. Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος.

 3. Καταργήστε την εγκατάσταση του Firefox ανοίγοντας το φάκελο Εφαρμογές στο Finder και σύροντας την εφαρμογή του Firefox στα Απορρίμματα.
 4. Εγκαταστήστε ξανά το Firefox - δείτε το Λήψη και εγκατάσταση του Firefox σε Mac για οδηγίες.
 1. Λάβετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Firefox από το mozilla.org.
 2. Κλείστε το Firefox:

  Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο ΈξοδοςΈξοδος Close 29 .

  Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος. Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος.

 3. Καταργήστε την εγκατάσταση του Firefox - αν εγκαταστήσατε το Firefox με το πρόγραμμα διαχείρισης πακέτων της διανομής σας, πρέπει να το απεγκαταστήσετε με τον ίδιο τρόπο - δείτε το Εγκατάσταση του Firefox σε Linux για λεπτομέρειες. Αν κατεβάσατε και εγκαταστήσατε το πακέτο από τη σελίδα λήψης του Firefox, απλά διαγράψτε το φάκελο firefox από τον προσωπικό σας φάκελο για απεγκατάσταση του Firefox.
 4. Εγκαταστήστε ξανά το Firefox - δείτε το Εγκατάσταση του Firefox σε Linux για οδηγίες.

Τώρα, εκκινήστε το Firefox και δείτε αν το πρόβλημα έχει διορθωθεί. Αν δεν έχει διορθωθεί, συνεχίστε με την επόμενη μέθοδο αντιμετώπισης.

6. Ανανέωση του Firefox

Η λειτουργία Ανανέωση Firefox μπορεί να διορθώσει πολλά ζητήματα επαναφέροντας το προφίλ του Firefox στην αρχική του κατάσταση, ενώ οι βασικές πληροφορίες αποθηκεύονται.

Σημείωση: Κατά τη χρήση της λειτουργίας ανανέωσης, θα αποθηκευτούν οι σελιδοδείκτες, το ιστορικό περιήγησης, οι ανοικτές καρτέλες, τα παράθυρα, οι κωδικοί πρόσβασης, τα cookies και οι πληροφορίες αυτόματης συμπλήρωσης διαδικτυακών φορμών. Ωστόσο, θα αφαιρεθούν οι επεκτάσεις και τα θέματά σας, ενώ θα γίνει επαναφορά των προτιμήσεων σας. Μάθετε περισσότερα.
 1. Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί Ανανέωση Firefox, αν βλέπετε αυτή τη σελίδα στο Firefox.
  Αυτό δεν θα λειτουργήσει από άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή κινητή συσκευή.
  Refresh57Win-el Refresh 35 Mac Refresh 35 Lin
 2. Για να συνεχίσετε, κάντε κλικ στο Ανανέωση του Firefox στο παράθυρο επιβεβαίωσης.
 3. Το Firefox θα κλείσει για να ανανεωθεί. Όταν τελειώσει, ένα παράθυρο θα εμφανίσει όλες τις εισαχθείσες πληροφορίες σας. Κάντε κλικ στο κουμπί Ολοκλήρωση και το Firefox θα ανοίξει.

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εκκινήσετε κανονικά το Firefox, το κουμπί Ανανέωση του Firefox υπάρχει και στο παράθυρο ασφαλούς λειτουργίας του Firefox. Μπορείτε επίσης να κάνετε μια χειροκίνητη ανανέωση δημιουργώντας ένα νέο προφίλ και μεταφέροντας τα σημαντικά σας δεδομένα στο νέο προφίλ.

7. Δημιουργία νέου προφίλ στο Firefox

Μερικές φορές, τα αρχεία στο φάκελο προφίλ του Firefox που αντιστοιχούν στις βασικές πληροφορίες, τις οποίες η Ανανέωση Firefox δεν διαγράφει (όπως σελιδοδείκτες και ιστορικό περιήγησης), ίσως προκαλούν το ζήτημα. Μπορείτε να δημιουργήσετε ξανά ένα νέο, επιπρόσθετο προφίλ που δεν θα περιέχει κανένα παλιό δεδομένο του Firefox. Δείτε το Χρήση Διαχείρισης Προφίλ για δημιουργία και διαγραφή προφίλ του Firefox για οδηγίες.

Άλλες λύσεις

Αν δοκιμάσατε όλες αυτές τις μεθόδους αντιμετώπισης και έχετε ακόμη προβλήματα, το ζήτημα ίσως να οφείλεται σε άλλο λογισμικό ή στο υλικό.

Αυτή η ενότητα δεν περιέχει αναλυτικές οδηγίες. Για περισσότερες πληροφορίες, για οποιαδήποτε από αυτές τις λύσεις, παρακαλώ δείτε τη σχετική τεκμηρίωση.

Έλεγχος για συμπλοκές με το λογισμικό ασφάλειας διαδικτύου

Μερικά λογισμικά ασφάλειας διαδικτύου (όπως προγράμματα προστασίας από ιούς και κατασκοπικό λογισμικό, καθώς και το τείχος προστασίας) μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στο Firefox, όπως αποκλεισμό ανοίγματος ιστοσελίδων, καταρρεύσεις και άλλα. Συνήθως, μπορείτε να ανοίξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος, να αφαιρέσετε το Firefox από τη λίστα επιτρεπόμενων ή έμπιστων προγραμμάτων και το πρόγραμμα θα το ανιχνεύσει ξανά. Έτσι, τα πράγματα θα πρέπει να λειτουργούν σωστά ξανά. Αν το πρόγραμμα αναγράφεται στο άρθρο Configure firewalls so that Firefox can access the Internet, μπορείτε να δείτε συγκεκριμένες πληροφορίες για να το ρυθμίσετε σωστά.

Σάρωση συστήματος για ιούς και κατασκοπικό λογισμικό

Θα πρέπει να ελέγχετε περιοδικά το σύστημά σας για ιούς, κατασκοπικό λογισμικό, ή άλλο κακόβουλο λογισμικό. Αυτά τα δωρεάν εργαλεία αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού μπορεί να φανούν χρήσιμα:

Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια με την αφαίρεση κακόβουλου λογισμικού, δείτε το Troubleshoot Firefox issues caused by malware.Βασισμένο σε πληροφορίες από το Standard diagnostic - Firefox (mozillaZine KB)

// Αυτά τα εξαίσια άτομα βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:Ioannis, Jim Spentzos. Μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς - μάθετε πώς.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Παρακαλώ περιμένετε...

Συνεισφορά στην Υποστήριξη Mozilla