Αντιμετώπιση ζητημάτων επεκτάσεων, θεμάτων και επιτάχυνσης υλικού στο Firefox

Ορισμένα προβλήματα με το Firefox προκαλούνται από επεκτάσεις, θέματα ή επιτάχυνση υλικού. Αυτό το άρθρο θα σάς βοηθήσει να καταλάβετε αν κάποιο από αυτά προκαλεί το πρόβλημά σας και, αν το προκαλεί, θα σάς περιγράψει πώς να κάνετε το Firefox να λειτουργήσει ξανά κανονικά.

Σημείωση: Η λειτουργία ανανέωσης του Firefox μπορεί να διορθώσει πολλά ζητήματα επαναφέροντας το Firefox στην αρχική του κατάσταση, ενώ αποθηκεύει τις απαραίτητες πληροφορίες σας. Σκεφτείτε αυτή τη λύση, πριν προχωρήσετε σε πιο πολύπλοκες διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων.

Έναρξη του Firefox στην Ασφαλή λειτουργία

Όταν εκκινήσετε το Firefox στην Ασφαλή λειτουργία, όλες οι επεκτάσεις και η επιτάχυνση υλικού είναι προσωρινά απενεργοποιημένες, ενώ χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο θέμα. Αυτό θα σάς βοηθήσει να καταλάβετε αν κάποιο από αυτά προκαλεί το πρόβλημά σας.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu , κάντε κλικ στη "Βοήθεια" Help-29 Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57menu , κάντε κλικ στο Βοήθεια και επιλέξτε Επανεκκίνηση με ανενεργά πρόσθετα.... Το Firefox θα ξεκινήσει με το διάλογο της κατάστασης ασφαλούς λειτουργίας του.
  Σημείωση: Μπορείτε να ξεκινήσετε το Firefox σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας κρατώντας πατημένο το πλήκτρο shift, ενώ εκκινείτε το Firefox.κρατώντας πατημένο το πλήκτρο option, ενώ εκκινείτε το Firefox. αρχικά τερματίζοντας το Firefox και, έπειτα, μεταβαίνοντας στο Τερματικό σας και εκτελώντας την ακόλουθη εντολή: firefox -safe-mode
  Ίσως χρειαστεί να καθορίσετε τη διαδρομή εγκατάστασης του Firefox (π.χ. /usr/lib/firefox)
 2. Όταν ανοίξει το παράθυρο ασφαλούς λειτουργίας του Firefox, πατήστε το κουμπί Εκκίνηση σε ασφαλή λειτουργία.

Αφού εκκινήσετε το Firefox στην ασφαλή λειτουργία, δείτε αν το πρόβλημα παραμένει.

Το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει στην Ασφαλή λειτουργία

Αν το πρόβλημα σας παραμένει στην Ασφαλή λειτουργία, δεν προκαλείται από κάποια επέκταση, θέμα ή την επιτάχυνση υλικού. Άλλες πιθανές αιτίες είναι τα αρθρώματα ή οι αλλαγές που έγιναν στις ρυθμίσεις προτιμήσεων του Firefox, οι οποίες δεν απενεργοποιούνται στην Ασφαλή λειτουργία. Για επιπρόσθετες προτάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων, δείτε αυτά τα άρθρα:

Το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται στην Ασφαλή λειτουργία

Αν το πρόβλημα σας δεν παρουσιάζεται στην Ασφαλή λειτουργία, πιθανότατα ευθύνεται μια επέκταση, ένα θέμα ή η επιτάχυνση υλικού. Συνεχίστε να ακολουθείτε τα βήματα στο παρόν άρθρο για να προσδιορίσετε την αιτία του προβλήματός σας.

Απενεργοποίηση επιτάχυνσης υλικού

Με μερικούς επεξεργαστές γραφικών και ρυθμίσεις προγραμμάτων οδήγησης γραφικών, το Firefox ενδέχεται να καταρρεύσει ή να αντιμετωπίσει προβλήματα με την εμφάνιση κειμένου ή άλλων στοιχείων σε ιστοσελίδες, όταν χρησιμοποιείται η επιτάχυνση υλικού. Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε την επιτάχυνση υλικού για να δείτε αν διορθωθεί το πρόβλημα.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu Fx57Menu και επιλέξτε το Επιλογές.Προτιμήσεις.
 2. Επιλέξτε την καρτέλα Για προχωρημένους και έπειτα, την καρτέλα Γενικά.
 3. Καταργήστε την επιλογή Χρήση επιτάχυνσης υλικού όπου είναι διαθέσιμη.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο ΈξοδοςΈξοδος Close 29 .

  Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος. Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος.

 5. Κάντε κανονικά εκκίνηση του Firefox.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu Fx57Menu και επιλέξτε το Επιλογές.Προτιμήσεις.
 2. Επιλέξτε την καρτέλα Γενικά.
 3. Στην ενότητα Επιδόσεις, καταργήστε την επιλογή Χρήση προτεινόμενων ρυθμίσεων επιδόσεων.
  Θα εμφανιστούν επιπρόσθετες ρυθμίσεις.
  Fx68DisableHWA-el
 4. Καταργήστε την επιλογή Χρήση επιτάχυνσης υλικού όταν είναι διαθέσιμη.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο ΈξοδοςΈξοδος Close 29 .

  Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος. Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος.

 6. Κάντε κανονικά εκκίνηση του Firefox.

Αν το πρόβλημα δεν εμφανίζεται πλέον, τότε πιθανότατα η επιτάχυνση υλικού να ήταν η αιτία. Δοκιμάστε να ενημερώσετε τα προγράμματα οδήγησης των γραφικών σας για να δείτε αν το πρόβλημα διορθώνεται, ή απλά χρησιμοποιήστε το Firefox χωρίς επιτάχυνση υλικού. Διαφορετικά, το πρόβλημά σας σχετίζεται πιθανότατα με τις επεκτάσεις ή τα θέματα. Συνεχίστε με τα βήματα στο παρόν άρθρο για να δείτε αν θα βοηθήσουν.

Εναλλαγή στο προεπιλεγμένο θέμα

Αν δεν χρησιμοποιείτε το προεπιλεγμένο θέμα του Firefox:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57menu και, έπειτα, στο Fx57Addons-icon Πρόσθετα. Τέλος, επιλέξτε Θέματα.
 2. Βρείτε το Προεπιλεγμένο (ανενεργό) θέμα, κάντε κλικ στο εικονίδιο 3 κουκκίδων και έπειτα, κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση για να κάνετε εναλλαγή σε αυτό το θέμα.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο ΈξοδοςΈξοδος Close 29 .

  Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος. Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος.

 4. Εκκινήστε το Firefox κανονικά.

Παρατηρήστε αν το πρόβλημα παραμένει. Αν δεν παρουσιάζεται πλέον, το θέμα που χρησιμοποιούσατε ήταν η αιτία. Αν παραμένει, συνεχίστε να ακολουθείτε τα βήματα στο παρόν άρθρο.

Απενεργοποίηση όλων των επεκτάσεων

Για να δείτε αν υπάρχει κάποια ελαττωματική επέκταση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις εγκατεστημένες επεκτάσεις σας:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57menu και, έπειτα, στο Fx57Addons-icon Πρόσθετα. Τέλος, επιλέξτε Επεκτάσεις.
 2. Για κάθε επέκταση με την ετικέτα Ενεργό, κάντε κλικ στο εικονίδιο 3 κουκκίδων και επιλέξτε Απενεργοποίηση.
  • Η επέκταση θα μετακινηθεί στη λίστα Ανενεργά.
 3. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για κάθε άλλη επέκταση.
 4. Όταν απενεργοποιήσετε όλες τις επεκτάσεις, κλείστε το Firefox:

  Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο ΈξοδοςΈξοδος Close 29 .

  Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος. Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος.

 5. Εκκινήστε το Firefox κανονικά.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57menu και, έπειτα, στο Fx57Addons-icon Πρόσθετα. Τέλος, επιλέξτε Επεκτάσεις.
 2. Επιλέξτε μια επέκταση και κάντε κλικ στο Απενεργοποίηση.
 3. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για κάθε άλλη επέκταση.
 4. Όταν απενεργοποιήσετε όλες τις επεκτάσεις, κλείστε το Firefox:

  Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο ΈξοδοςΈξοδος Close 29 .

  Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος. Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος.

 5. Εκκινήστε το Firefox κανονικά.

Αφού επανεκκινήσετε το Firefox, όλες οι επεκτάσεις θα είναι απενεργοποιημένες.

Δείτε αν το πρόβλημα παραμένει. Αν το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται πλέον με όλες τις επεκτάσεις απενεργοποιημένες, τότε μια από αυτές είναι η αιτία. Για βρείτε την επέκταση που προκαλεί το πρόβλημα, κάντε τα εξής:

Δοκιμή για ελαττωματικές επεκτάσεις

Για να προσδιορίσετε ποια από τις απενεργοποιημένες επεκτάσεις προκαλεί το πρόβλημα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά μια-μια επέκταση.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57menu και, έπειτα, στο Fx57Addons-icon Πρόσθετα. Τέλος, επιλέξτε Επεκτάσεις.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο 3 κουκκίδων και επιλέξτε Ενεργοποίηση για να ενεργοποιήσετε μια επέκταση
 3. Κλείστε το Firefox:

  Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο ΈξοδοςΈξοδος Close 29 .

  Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος. Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος.

 4. Εκκινήστε το Firefox κανονικά.

Αφού επανεκκινήσετε το Firefox, δείτε αν το πρόβλημα παραμένει. Αν το πρόβλημα παρουσιαστεί ξανά, η επέκταση που μόλις ενεργοποιήσατε είναι η αιτία.

Σημείωση: Αν έχετε πολλές επεκτάσεις, ίσως είναι πιο γρήγορο να ενεργοποιείτε περισσότερες από μία επεκτάσεις κάθε φορά. Η μέθοδος με τις λιγότερες απαιτούμενες επανεκκινήσεις είναι η εξής: Ενεργοποιήστε τις μισές επεκτάσεις στη λίστα, επανεκκινήστε το Firefox και δείτε αν το πρόβλημα παραμένει. Αν το πρόβλημα παρουσιάζεται ξανά, ξέρετε ότι η ελαττωματική επέκταση είναι μια από αυτές που μόλις ενεργοποιήσατε. Αν το πρόβλημα δεν εμφανίζεται, ξέρετε ότι η ελαττωματική επέκταση είναι μια από τις απενεργοποιημένες. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να βρείτε την ελαττωματική επέκταση.

Αφού βρείτε την επέκταση που προκαλεί το πρόβλημα, απενεργοποιήστε ή απεγκαταστήστε την και ενεργοποιήστε ξανά τις άλλες επεκτάσεις στη Διαχείριση προσθέτων.

Ενημέρωση επεκτάσεων

Αν κάποια επέκταση ήταν πράγματι η αιτία του προβλήματος, ίσως να έχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση που θα διορθώσει το ζήτημα:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57menu και, έπειτα, στο Fx57Addons-icon Πρόσθετα. Τέλος, επιλέξτε Επεκτάσεις.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο-γρανάζι gear icon στο πάνω μέρος της καρτέλας Επεκτάσεις της Διαχείρισης προσθέτων και επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.
 3. Αν βρεθούν ενημερώσεις, εγκαταστήστε τις κάνοντας κλικ στο Εγκατάσταση ενημερώσεων.
 4. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κλείστε το Firefox:

  Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο ΈξοδοςΈξοδος Close 29 .

  Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος. Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος.

 5. Εκκινήστε το Firefox κανονικά.

Αφού επανεκκινήσετε το Firefox, οι επεκτάσεις σας θα έχουν ενημερωθεί. Αν ενημερώθηκε η επέκταση που προκαλούσε το πρόβλημα, ενεργοποιήστε την ξανά και δείτε αν το πρόβλημα παραμένει.

Έλεγχος ρυθμίσεων επέκτασης

Μερικά προβλήματα προκαλούνται αν οι ρυθμίσεις μιας επέκτασης παρακάμπτουν τις ρυθμίσεις του Firefox (π.χ. προβλήματα με γραμμές εργαλείων). Γι' αυτό, καλό θα ήταν να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της επέκτασης για να δείτε αν μπορείτε να βρείτε την επιλογή που προκαλεί το πρόβλημα:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57menu και, έπειτα, στο Fx57Addons-icon Πρόσθετα. Τέλος, επιλέξτε Επεκτάσεις.
 2. Για την επέκταση που προκαλεί το πρόβλημα, κάντε κλικ στο εικονίδιο 3 κουκκίδων καικάντε κλικ στο κουμπί ΕπιλογέςΠροτιμήσεις.
 3. Πλοηγηθείτε στις ρυθμίσεις για να δείτε αν υπάρχει κάποια επιλογή που ενδέχεται να επιλύσει το πρόβλημά που αντιμετωπίζετε.
 4. Αν βρήκατε την κατάλληλη επιλογή, κάντε κλικ στο Αποθήκευση και έπειτα, επανεκκινήστε το Firefox.

Ξεκινώντας από την έκδοση 57 του Firefox, θα λειτουργούν μόνο οι επεκτάσεις που αναπτύχθηκαν με τα WebExtensions APIs. Δεν γνωρίζετε σίγουρα αν επηρεάζονται τα πρόσθετά σας; Δείτε το "Η τεχνολογία προσθέτων του Firefox εκσυγχρονίζεται" κι αυτές τις συχνές ερωτήσεις για λεπτομέρειες.

// Αυτά τα εξαίσια άτομα βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:Jim Spentzos. Μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς - μάθετε πώς.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Παρακαλώ περιμένετε...

Συνεισφορά στην Υποστήριξη Mozilla