Διάγνωση ζητημάτων του Firefox με τη λειτουργία επίλυσης προβλημάτων

Παρακαλούμε ενημερώστε την έκδοση του Firefox σας για να αποκτήσετε τα πιο πρόσφατα χαρακτηριστικά και τις νεότερες ενημερώσεις ασφαλείας.

Η Λειτουργία επίλυσης προβλημάτων είναι μια ειδική λειτουργία του Firefox που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση και την επίλυση προβλημάτων. (Η λειτουργία επίλυσης προβλημάτων ήταν γνωστή ως Ασφαλής λειτουργία σε προηγούμενες εκδόσεις του Firefox.)

Στη λειτουργία αυτή, απενεργοποιούνται προσωρινά τα πρόσθετα (επεκτάσεις και θέματα), η επιτάχυνση υλικού και ορισμένες άλλες λειτουργίες, ενώ παραβλέπονται μερικές προσαρμογές του χρήστη (δείτε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα). Αν συγκρίνετε τη συμπεριφορά του Firefox στην κανονική λειτουργία με τη συμπεριφορά του στη λειτουργία επίλυσης προβλημάτων, ίσως μπορέσετε να βρείτε την αιτία του προβλήματος.

Η Ασφαλής λειτουργία είναι μια ειδική λειτουργία του Firefox που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση και την επίλυση προβλημάτων. Στη λειτουργία αυτή, απενεργοποιούνται προσωρινά τα πρόσθετα (επεκτάσεις και θέματα), η επιτάχυνση υλικού και ορισμένες άλλες λειτουργίες, ενώ παραβλέπονται μερικές προσαρμογές του χρήστη (δείτε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα). Αν συγκρίνετε τη συμπεριφορά του Firefox στην κανονική λειτουργία με τη συμπεριφορά του στην Ασφαλή λειτουργία, ίσως μπορέσετε να βρείτε την αιτία του προβλήματος.

Σημείωση: Οι χρήστες των Windows ίσως γνωρίζουν την Ασφαλή λειτουργία των Windows. Η Ασφαλής λειτουργία του Firefox δεν έχει καμία σχέση με αυτή των Windows.

Η Ασφαλής λειτουργία του Firefox μετονομάστηκε σε Λειτουργία επίλυσης προβλημάτων στην έκδοση 88 του Firefox και νεότερες.

Εκκίνηση του Firefox σε λειτουργία επίλυσης προβλημάτωνασφαλή λειτουργία

Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57menu, επιλέξτε Βοήθεια, κάντε κλικ στο Λειτουργία επίλυσης προβλημάτων… και πατήστε Επανεκκίνηση, στο παράθυρο διαλόγου Επανεκκίνηση του Firefox σε λειτουργία επίλυσης προβλημάτων;.
Σημείωση: Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε το Firefox σε λειτουργία επίλυσης προβλημάτων πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο shift κατά την εκκίνηση του.πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο option κατά την εκκίνηση του.τερματίζοντάς το και εκτελώντας την εξής εντολή στο Τερματικό σας: firefox -safe-mode
Ίσως χρειαστεί να καθορίσετε τη διαδρομή εγκατάστασης του Firefox (π.χ. /usr/lib/firefox)
Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57menu, επιλέξτε Βοήθεια, κάντε κλικ στο Επανεκκίνηση με ανενεργά πρόσθετα… και πατήστε το Επανεκκίνηση στο παράθυρο διαλόγου Επανεκκίνηση με ανενεργά πρόσθετα.
Σημείωση: Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε το Firefox σε ασφαλή λειτουργία πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο shift κατά την εκκίνηση του.πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο option κατά την εκκίνηση του.τερματίζοντάς το και εκτελώντας την εξής εντολή στο Τερματικό σας: firefox -safe-mode
Ίσως χρειαστεί να καθορίσετε τη διαδρομή εγκατάστασης του Firefox (π.χ. /usr/lib/firefox)

Παράθυρο λειτουργίας επίλυσης προβλημάτωνασφαλούς λειτουργίας

Fx78-SafeMode_elFx88TroubleshootMode-elFx89TroubleshootMode-el

Έχετε δύο επιλογές:

  • Κάνοντας κλικ στο Εκκίνηση σε Ασφαλή λειτουργίαΆνοιγμα, θα γίνει εκκίνηση του Firefox με το προεπιλεγμένο θέμα, ενώ θα απενεργοποιηθούν οι επεκτάσεις σας, οι προσαρμογές σας και ορισμένες άλλες λειτουργίες. Αυτές οι αλλαγές είναι προσωρινές. Όταν αποχωρήσετε από τη λειτουργία επίλυσης προβλημάτωντην Ασφαλή λειτουργία και κάνετε κανονικά εκκίνηση του Firefox, τα πρόσθετα και οι ρυθμίσεις σας θα επιστρέψουν στην προηγούμενή τους κατάσταση.
  • Κάνοντας κλικ στο Ανανέωση του Firefox, θα γίνει επαναφορά του Firefox στην αρχική του κατάσταση, αφού αποθηκευτούν οι απαραίτητες πληροφορίες σας. Αυτές οι αλλαγές είναι οριστικές. Δείτε το Ανανέωση του Firefox - επαναφορά προσθέτων και ρυθμίσεων για περισσότερες πληροφορίες, πριν καταλήξετε σε αυτήν την επιλογή.

Διάγνωση προβλημάτων στη λειτουργία επίλυσης προβλημάτωνστην Ασφαλή λειτουργία

Αφού εκκινήσετε το Firefox στη λειτουργία επίλυσης προβλημάτωνστην Ασφαλή λειτουργία, θα πρέπει να δοκιμάσετε τη συμπεριφορά του, ώστε να δείτε αν το πρόβλημα συνεχίζει να εμφανίζεται.

Το πρόβλημα υπάρχει στη λειτουργία επίλυσης προβλημάτωνστην Ασφαλή λειτουργία

Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται στη λειτουργία επίλυσης προβλημάτωνστην Ασφαλή λειτουργία, δεν προκαλείται από κάποια επέκταση/θέμα. Άλλες πιθανές αιτίες είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει στις ρυθμίσεις προτιμήσεων του Firefox, οι οποίες δεν απενεργοποιούνται στη λειτουργία επίλυσης προβλημάτωνστην Ασφαλή λειτουργία. Δείτε τα παρακάτω άρθρα για λύσεις:

Το πρόβλημα δεν υπάρχει στη λειτουργία επίλυσης προβλημάτωνστην Ασφαλή λειτουργία

Αν το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται στη λειτουργία επίλυσης προβλημάτωνστην Ασφαλή λειτουργία, είναι πολύ πιθανό να ευθύνεται κάποια επέκταση ή θέμα ή ακόμα και η επιτάχυνση υλικού. Δείτε αυτό το άρθρο για λύσεις:

Έξοδος από τη λειτουργία επίλυσης προβλημάτωντην Ασφαλή λειτουργία

  1. Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και επιλέξτε Έξοδος.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και επιλέξτε Έξοδος.
  2. Εκκινήστε το Firefox κανονικά.

Περισσότερες πληροφορίες (Έμπειροι χρήστες)

Πέρα από την απενεργοποίηση των προσθέτων (επεκτάσεις και θέματα) και της επιτάχυνσης υλικού, η λειτουργία επίλυσης προβλημάτωνΑσφαλής λειτουργία του Firefox απενεργοποιεί την Ενισχυμένη προστασία από καταγραφή και την Ασφαλή περιήγηση. Επιπλέον, η λειτουργία επίλυσης προβλημάτωνΑσφαλής λειτουργία του Firefox απενεργοποιεί την Απομόνωση ιστοτόπων, τον μεταγλωττιστή JavaScript «Just-in-time» (JIT) και αγνοεί τα προαιρετικά αρχεία userContent.css και userChrome.css (αν υπάρχουν). Παραβλέπεται επίσης το αρχείο xulstore.json, το οποίο αποθηκεύει τις προσαρμογές στα μεγέθη παραθύρων, τις ρυθμίσεις και τα κουμπιά της γραμμής εργαλείων· ωστόσο, τυχόν αλλαγές που αποθηκεύονται στις τροποποιημένες προτιμήσεις παραμένουν σε ισχύ.
Βασισμένο σε πληροφορίες από το Safe mode (mozillaZine KB)

Κοινοποίηση άρθρου: mzl.la/firefox-troubleshoot

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη βάση γνώσεών μας.

Μάθετε περισσότερα