Αντιμετώπιση προβλημάτων με παχνίδια, συνομιλιές και πολλά άλλα στο Facebook

Αυτό το άρθρο παρέχει τρόπους για την επίλυση προβλημάτων που ίσως αντιμετωπίσετε κατά τη χρήση του Facebook στο Firefox.

Σημείωση: Αν μοιράζεστε τον υπολογιστή σας με άλλα άτομα και δε θέλετε να συνδεθούν στο λογαριασμό σας στο Facebook, διαβάστε το How do I share Firefox between people on a computer?

Αδυναμία φόρτωσης παιχνιδιών

Για να φορτώσετε παιχνίδια στο Facebook όπως τα YoVille, FarmVille, Cafe ή Fishworld, πρέπει να επιτρέψετε στο Πρόσθετο Flash την αποθήκευση πληροφοριών στον υπολογιστή σας.

 1. Κάντε δεξί κλικΚρατήστε πατημένο το πλήκτρο Control, ενώ κάνετε κλικ σε κάθε περιεχόμενο Flash και επιλέξτε Γενικές Ρυθμίσεις… (Global Settings…). Το παράθυρο Διαχειριστής Ρυθμίσεων Flash Player θα ανοίξει.
 2. Επιλέξτε την καρτέλα Αποθήκευση (Storage).
 3. Κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις τοπικής αποθήκευσης κατά ιστοσελίδα (Local storage settings by site). Το παράθυρο Ρυθμίσεις Τοπικής Αποθήκευσης κατά Ιστοσελίδα θα ανοίξει.
 4. Επιλέξτε το www.facebook.com στη λίστα και κάτω από το Όταν η επιλεγμένη ιστοσελίδα θέλει να χρησιμοποιήσει τοπική αποθήκευση: (When the selected site wants to use local storage:), επιλέξτε μια διαφορετική καταχώρηση από Αποκλεισμός (Block).
 5. Κάντε κλικ στο Κλείσιμο (Close).
 6. Κλείστε το παράθυρο Διαχειριστής Ρυθμίσεων Flash Player.

Αδυναμία σύνδεσης στο Facebook

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του Facebook στο Firefox:

 • Δείτε αν μπορείτε να συνδεθείτε με κάποιον άλλο περιηγητή (όπως τον Internet ExplorerSafariEpiphany).
  • Αν μπορείτε να συνδεθείτε με κάποιον άλλο περιηγητή, αλλά όχι με το Firefox:
   1. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, ξεκινώντας με την ενότητα Εκκαθάριση cookies και προσωρινής μνήμης
   2. Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό ασφαλείας διαδικτύου (όπως το τείχος προστασίας, το πρόγραμμα antivirus, ή το πρόγραμμα anti-spyware) επιτρέπουν στο Firefox την πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Για οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση συγκεκριμένων προγραμμάτων τείχους προστασίας, δείτε το Configure firewalls so that Firefox can access the Internet.
 • Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε με κανένα περιηγητή, ίσως έχει διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας του Facebook.

Άλλα προβλήματα του Facebook

Το Κέντρο Βοήθειας του Facebook έχει μια σελίδα αντιμετώπισης προβλημάτων που καταγράφει τα γνωστά προβλήματα και σφάλματα της ιστοσελίδας του Facebook. Αν βλέπετε ότι το πρόβλημά σας αναφέρεται σε αυτή τη σελίδα, το Facebook είναι ενήμερο για αυτό και εργάζεται πάνω την επίλυσή του. Αν το πρόβλημά σας δεν αναφέρεται, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Εκκαθάριση cookies και προσωρινής μνήμης

Η εκκαθάριση των αποθηκευμένων cookies και προσωρινής μνήμης του Firefox μπορεί να λύσει αρκετά, συνηθισμένα προβλήματα με το Facebook, όπως ζητήματα με το Farmville.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Βιβλιοθήκη" 57 library icon και, έπειτα, στο Ιστορικό. Τέλος, επιλέξτε το Εκκαθάριση πρόσφατου ιστορικού….
 2. Στο αναδιπλούμενο μενού Χρονικό διάστημα εκκαθάρισης:, επιλέξτε το Όλα.
 3. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο Λεπτομέρειες για να εμφανίσετε μια λίστα με τα στοιχεία που μπορούν να απαλειφθούν.
 4. Επιλέξτε το Cookies και το Προσωρινή μνήμη.
 5. Κάντε κλικ στο Εκκαθάριση τώρα.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Βιβλιοθήκη" 57 library icon και, έπειτα, στο Ιστορικό. Τέλος, επιλέξτε το Εκκαθάριση πρόσφατου ιστορικού….
 2. Στο αναδιπλούμενο μενού Χρονικό διάστημα εκκαθάρισης:, επιλέξτε το Όλα.
 3. Κάτω από το αναδιπλούμενο μενού, επιλέξτε το Cookies και το Προσωρινή μνήμη.
 4. Κάντε κλικ στο Εκκαθάριση τώρα.

Έλεγχος ρυθμίσεων cookies

Αν λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος που αναφέρει cookies μετά την εκκαθάριση των cookies και της προσωρινής μνήμης:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu Fx57Menu και επιλέξτε το Επιλογές.Προτιμήσεις.
 2. Επιλέξτε την καρτέλα Απόρρητο (Privacy).
 3. Ορίστε το Ο Firefox θα: (Firefox will) σε Χρησιμοποιεί προσαρμοσμένες ρυθμίσεις για το ιστορικό (Use custom settings for history).
 4. Βεβαιωθείτε ότι το Να επιτρέπονται cookies από ιστοσελίδες (Acccept cookies from sites) είναι επιλεγμένο.
 5. Βεβαιωθείτε ότι το Να επιτρέπονται τα cookies τρίτων (Accept third party cookies) είναι επιλεγμένο.Βεβαιωθείτε ότι το Να επιτρέπονται τα cookies τρίτων (Accept third party cookies) έχει οριστεί σε Πάντα ή Από Επισκεφθείσες Ιστοσελίδες (Always or From Visited).
 6. Κάντε κλικ στο Εξαιρέσεις… (Exceptions….
 7. Βεβαιωθείτε ότι το facebook.com δεν είναι σε αυτή τη λίστα.
  • Αν είναι, κάντε κλικ στην καταχώρηση και έπειτα, κάντε κλικ στο Αφαίρεση Ιστοσελίδας (Remove Site).

Έλεγχος ρυθμίσεων JavaScript

Τα σφάλματα στο Facebook μπορεί να προκαλούνται από προβλήματα με το JavaScript. Το JavaScript είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή στο Firefox, αλλά για να δείτε την κατάστασή του:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu Fx57Menu και επιλέξτε το Επιλογές.Προτιμήσεις.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Περιεχόμενο (Content).
 3. Βεβαιωθείτε ότι το Ενεργοποίηση του JavaScript είναι επιλεγμένο.
 4. Κλείστε τη σελίδα about:preferences. Εάν έχετε κάνει οποιαδήποτε αλλαγή, θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Θα πρέπει επίσης να δείτε αν έχετε μια επέκταση (όπως το NoScript) ή ένα πρόγραμμα ασφάλειας διαδικτύου (όπως το τείχος προστασίας, το πρόγραμμα antivirus ή το πρόγραμμα anti-spyware) που μπορεί να αποκλείσει το JavaScript.

Έλεγχος για το αν έχει αποκλειστεί το JavaScript

Θα πρέπει επίσης να δείτε αν έχετε μια επέκταση (όπως το NoScript) ή ένα πρόγραμμα ασφάλειας διαδικτύου (όπως το τείχος προστασίας, το πρόγραμμα antivirus ή το πρόγραμμα anti-spyware) που μπορεί να αποκλείσει το JavaScript.

Έλεγχος επεκτάσεων, θεμάτων και προσθέτων

Αν τα παραπάνω βήματα δεν διόρθωσαν το πρόβλημά σας με το Facebook:

 1. Δείτε αν μια επέκταση ή θέμα προκαλεί το πρόβλημά σας. Δείτε Αντιμετώπιση ζητημάτων επεκτάσεων, θεμάτων και επιτάχυνσης υλικού στο Firefox για οδηγίες.
 2. Δείτε αν ένα πρόσθετο προκαλεί του πρόβλημά σας. Δείτε το Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems για οδηγίες.

Έλεγχος για κακόβουλο λογισμικό

Ορισμένοι τύποι κακόβουλου λογισμικού μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στη σύνδεση με το Facebook. Δείτε το Troubleshoot Firefox issues caused by malware για οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων κακόβουλου λογισμικού με το Firefox.

Αλλαγές στο Facebook

Το Facebook είναι γνωστό για τις τακτικές αλλαγές στο σύστημά του. Δείτε το Blog Προγραμματιστών του Facebook για αλλαγές που έγιναν πρόσφατα.

 

// Αυτά τα εξαίσια άτομα βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:Jim Spentzos. Μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς - μάθετε πώς.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Παρακαλώ περιμένετε...

Συνεισφορά στην Υποστήριξη Mozilla