Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

Open previous windows and tabs

  • Žedne wótegrona
  • 0 ma toś ten problem
more options

OPEN PREVIOUS WINDOWS AND TABS is unchecked but upon startup firefox always tries to do this and I get an error message. Computer crashes, shutoffs, sleep mode and Firefox wants to go to my previous windows and tabs : I HAVE IT UNCHECKED FOR A REASON, I DON'T WANT TO GO TO PREVIOUS TABS.

OPEN PREVIOUS WINDOWS AND TABS is unchecked but upon startup firefox always tries to do this and I get an error message. Computer crashes, shutoffs, sleep mode and Firefox wants to go to my previous windows and tabs : I HAVE IT UNCHECKED FOR A REASON, I DON'T WANT TO GO TO PREVIOUS TABS.

Musyśo se pla swójogo konta pśizjawiś, aby na pśinoski wótegronił. Pšosym stajśo pšašanje, jolic hyšći njamaśo wužywaŕske konto.