Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

firefox brouser very slow on changing screens & slide bar on side dont go to top when changing screens

more options

fix fire fox browser very slow on changing screens & slide bar dont go to top when changing screens

''fix fire fox browser very slow on changing screens & slide bar dont go to top when changing screens

Wšykne wótegrona (2)

more options

ijust did

more options

Could you continue with your more recent thread here: https://support.mozilla.org/questions/1449800