Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

I keep getting update Firefox reminders on 10.9.5 Apple OS, from Firefox 26. Just tries and tries to connect to update. Very annoying. Whats the trick

  • 1 wótegrono
  • 2 matej toś ten problem
  • 10 naglědow
  • Slědne wótegrono wót FredMcD

more options

Please tell me how to update Firefox to stop getting the annoying update messages

Please tell me how to update Firefox to stop getting the annoying update messages

Wubrane rozwězanje

If the updater can't work,

Toś to wótegrono w konteksće cytaś 👍 0

Wšykne wótegrona (1)

more options

Wubrane rozwězanje

If the updater can't work,

Wót FredMcD změnjony