Zatwarjony PDF-cytak znjemóžniś a drugi cytak wužywaś

Note: This applies to the latest Firefox release version which can be downloaded from mozilla.org/firefox.

Jolic lubjej njocośo zatwarjony PDF-cytak wužywaś, móžośo drugi PDF-cytak ako Adobe Reader, Nitro PDF Reader abo Sumatra PDFAdobe Reader, MozPlugger abo tykac KPartspśeglědne nałoženje Mac OS abo Schubert|it PDF Browser Plugin wužywaś.

Aby město zatwarjonego PDF-cytaka drugi PDF-cytak wužywał:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Nałoženja.
 3. Pytajśo za Portable Document Format (PDF) w lisćinje a klikniśo na toś ten zapisk, aby jen wubrał.
 4. Klikniśo na šypku wuběrańskego menija w słupje Akcija za górjejce spomnjety zapisk a wubjeŕśo PDF-cytak, kótaryž cośo wužywaś.

  nastajenja nałoženja
  Glědajśo: Jolic cośo se PDF-dataje w Firefox z pomocu tykaca woglědaś, město z eksternym nałoženim PDF-cytaka, wubjeŕśo [mě PDF-cytaka] wužywaś (w Firefox).
 5. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

 

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla