Why can't I sync my passwords?

Toś ten nastawk wěcej se njewótwardujo, jogo wopśimjeśe by mógło pótakem zestarjony byś.

If the Passwords checkbox is disabled in the Sync preferences window, it's because you have set a master password.

Firefox Sync will not synchronize your passwords if a master password is set. If you would like to continue synchronizing your passwords, try removing your master password before synchronizing.

This issue will be resolved in Firefox 34.

Important: Without a master password, someone with access to your computer can view the passwords you have saved in Firefox.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: Underpass, Michele Rodaro, Michael Verdi, user669794, gcpascutto, Joni. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.
Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla