Template:OpenBookmarksLibrary

Klikniśo na tłocašk cytańskich znamjenjow Bookmarks button win 2 napšawo wót nawigaciskeje rědkiKlikniśo na menjowej rědce na Cytańske znamjenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Cytańske znamjenja a wubjeŕśo Wšykne cytańske znamjenja pokazaś, aby wokno biblioteki wócynił.

Klikniśo na tłocašk cytańskich znamjenjow Bookmarks-29 a wubjeŕśo Wšykne cytańske znamjenja pokazaś, aby wokno biblioteki wócynił.

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.
Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla