Template:ImportHTMLBookmarks

Dotychměst njejo něchten pomagał, toś ten nastawk pśełožowaś. Jolic južo wěsćo, kak pśełožujo se na SUMO, zachopśo ned pśełožowaś. Jolic cośo wuknuś, kak móžośo nastawki za SUMO pśełožowaś, zachopśo pšosym how.

Click the Library button 57 library icon , then click Bookmarks. Scroll to the bottom and click Show all Bookmarks. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.

  • From the toolbar on the Library window, click f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.png Import and Backup and choose Import Bookmarks from HTML....
    Importing HTML Bookmarks - Win fx7
  • Within the Import Bookmarks File window that opens, navigate to the bookmarks HTML file you are importing and select the file.
  • Click the Open button. The Import Bookmarks File window will close.
  • Close the Library window.
  • // Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: AliceWyman, Tonnes, scoobidiver, tech53. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.
    Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla