Template:downloadnightly

Dotychměst njejo něchten pomagał, toś ten nastawk pśełožowaś. Jolic južo wěsćo, kak pśełožujo se na SUMO, zachopśo ned pśełožowaś. Jolic cośo wuknuś, kak móžośo nastawki za SUMO pśełožowaś, zachopśo pšosym how.

Download the installer for your language and system from the Firefox Nightly download page.

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: AliceWyman, Tonnes, Joni, Ömer Timur. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.
Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla