Search suggestions in Firefox Focus for Android

Dotychměst njejo něchten pomagał, toś ten nastawk pśełožowaś. Jolic južo wěsćo, kak pśełožujo se na SUMO, zachopśo ned pśełožowaś. Jolic cośo wuknuś, kak móžośo nastawki za SUMO pśełožowaś, zachopśo pšosym how.

As you type into the address or search bar, Firefox Focus will recommend popular searches that match what you're typing.

When you type text into the address bar for the first time, Firefox Focus will ask if you want to turn on search suggestions. Afterwards, you can change this setting at any time:

  1. Tap the menu button next to the address bar:

    focus menu android
  2. Tap Settings in the menu.
  3. Tap Search in the next screen.
  4. Tap the switch next to Get search suggestions to turn it on or off.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: Joni, Artist. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla