Pódpěra za Hello zastajijo se w Firefox 49

Toś ten nastawk wěcej se njewótwardujo, jogo wopśimjeśe by mógło pótakem zestarjony byś.

13. septembra 2016 se Firefox Hello zastajijo a z Firefox wótwónoźijo. To buźo se awtomatiski stawaś, gaž aktualizěrujośo na wersiju 49 Firefox — wósebne kšace njejsu trěbne.

Firefox Hello jo se z wersiju 49 zastajił a z Firefox wótwónoźeł. To jo se awtomatiski stało, gaž sćo na wersiju 49 Firefox aktualizěrował — wósebne kšace njejsu trěbne.

How su někotare alternatiwy za Hello. Naźejamy se, až se wam jadna z nich spódoba:

  • Talky: Staja wideowe a wobrazowkowe źělenje z pomocu WebRTC k dispoziciji.
  • Cisco Spark: Napórajo rumy za wideotelefoniju, wuměnu a źělenje kupkowych powěsćow.
  • Appear.in: Kupkowa wideotelefonija za až do wósym luźi.
  • Jitsi Meet: Kupkowa wideotelefonija a wobrazowkowe źělenje z pomocu WebRTC.

Źěkujomy se wam, až sćo Hello beta pódprěł. Buźomy WebRTC (Web Real-Time Communications), technologiju, na kótarejž Hello bazěrujo, dalej wuwijaś a pólěpšaś.

Jolic trjebaśo pomoc za toś te alternatiwy, stajśo se pšosym tam z někim do zwiska.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.
Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla