Is Mozilla VPN free?

Dotychměst njejo něchten pomagał, toś ten nastawk pśełožowaś. Jolic južo wěsćo, kak pśełožujo se na SUMO, zachopśo ned pśełožowaś. Jolic cośo wuknuś, kak móžośo nastawki za SUMO pśełožowaś, zachopśo pšosym how.

Mozilla VPN is a paid subscription product that offers unlimited, comprehensive protection for up to 5 devices. Currently, it is available for Windows 10 (64-bit only), Windows 11, macOS 10.15 and up, Linux Ubuntu 20.04 and up, Android 8 and up, and iOS 13 and up. To know if Mozilla VPN is compatible with your device you can read Is Mozilla VPN compatible with my device?

See the Mozilla VPN website for more information.

Related content

Learn more:

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije