Is Mozilla VPN compatible with my device?

Dotychměst njejo něchten pomagał, toś ten nastawk pśełožowaś. Jolic južo wěsćo, kak pśełožujo se na SUMO, zachopśo ned pśełožowaś. Jolic cośo wuknuś, kak móžośo nastawki za SUMO pśełožowaś, zachopśo pšosym how.

Mozilla VPN is available for desktop, tablet and mobile devices and compatible with these operating systems:

 • Windows 10 and Windows 11 (64-bit only)
 • macOS (version 10.15 and up)
 • Android (version 8 and up)
 • iOS (version 13 and up)
 • iPadOS (version 13 and up)
 • Linux distributions:
  • Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa)
  • Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish)
  • Ubuntu 23.10 (Mantic Minotaur)

Note:

 • Mozilla VPN is currently not compatible with gaming consoles (such as PlayStation or Xbox) and routers.
 • Devices with ARM processors are not supported.

Visit the Mozilla VPN page to sign up. For information about how to download Mozilla VPN on your desktop, tablet or mobile device, see this article.

Related articles

Learn more:

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije