Moving Thunderbird Data to a New Computer

Dotychměst njejo něchten pomagał, toś ten nastawk pśełožowaś. Jolic južo wěsćo, kak pśełožujo se na SUMO, zachopśo ned pśełožowaś. Jolic cośo wuknuś, kak móžośo nastawki za SUMO pśełožowaś, zachopśo pšosym how.

Thunderbird stores your data in a separate location, away from the program filesapplication, called your profile folder. To move your data, copy your profile folder to the equivalent location on your destination computer.

 1. Click on the menu button Fx57Menu , then go to Help and select Troubleshooting Information.Go to the Help menu and select Troubleshooting Information.
 2. Click on Open FolderOpen DirectoryShow in Finder. Your Thunderbird profile folder will open in Windows ExplorerFile BrowserFinder.
 3. CloseQuit Thunderbird.
 4. From your Thunderbird profile folder, go up three levelsgo up two levelsopen the Go menu and select Enclosing Folder two times.
 5. Right-clickHold down the control key while you click on the Thunderbird.thunderbird folder, and select CopyCopy "Thunderbird".
  NOTE: .thunderbird is a hidden folder. Make sure you have Linux set to show hidden files.
 6. Go to the drive you are using to transfer your data, then right-clickhold down the Ctrl key while you click inside the drive, and select PastePaste Item.
 7. On your destination computer, right-clickhold down the Ctrl key while you click on your backup Thunderbird folder, and select CopyCopy "Thunderbird".
 8. Open Thunderbird, and close the account setup window if it appears.
 9. Click on the menu button Fx57Menu , then go to Help and select Troubleshooting Information.Go to the Help menu and select Troubleshooting Information.
 10. Click on Open FolderOpen DirectoryShow in Finder. Your Thunderbird profile folder will open in Windows ExplorerFile BrowserFinder.
 11. CloseQuit Thunderbird.
 12. From your Thunderbird profile folder, go up three levelsgo up two levelsopen the Go menu and select Enclosing Folder two times.
 13. Right-clickHold down the control key while you click inside the folder, and select PastePaste Item.
 14. When prompted, choose to replace your current data.
If you have used the profile manager to store your data in a custom location, create a new profile in the same location as your prefs.js file. Thunderbird will use the already existing data.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: Chris Ilias, Tonnes, Michele Rodaro, Roland Tanglao, TyDraniu, Swarnava Sengupta, Lan, Michael Buluma, kenptr. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla