Manage extension shortcuts in Firefox

Dotychměst njejo něchten pomagał, toś ten nastawk pśełožowaś. Jolic južo wěsćo, kak pśełožujo se na SUMO, zachopśo ned pśełožowaś. Jolic cośo wuknuś, kak móžośo nastawki za SUMO pśełožowaś, zachopśo pšosym how.
This article describes a new feature available in Firefox version 66.

You can now change your extensions' keyboard shortcuts on the add-ons page.

  1. Click the menu button Fx57menu , click Fx57Addons-icon Add-ons and select Extensions.
  2. Click the Tools for all add-ons cogwheel.
    manage extensions
  3. Click Manage Extension Shortcuts in the menu.
  4. You will see the shortcut options (if available) for your installed add-ons.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: AliceWyman, Joni, YD. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla