Kachlicki na boku Nowy rejtark schowaś abo pokazaś

Móžośo swój bok Nowy rejtark tak nastajiś, aby wón waše nejcesćejše woglědane sedła abo scełego nic pokazał. Za pśistup na wóźeńske elementy klikniśo na symbol zubkatego kólaska w górnem pšawem rožku nowego rejtarka. Zgóńśo how wěcej wó toś tych wóźeńskich elementach.

Waše nejlubše sedła pokazaś

Klikniśo na symbol zubkatego kólaska na boku Nowego rejtarka a stajśo kokulku pódla Waše nejlubše sedła pokazaś.

nowy rejtark nejlubše sedła pokazaś fx47

Prozny nowy rejtark pokazaś

Aby wšykne sedła z boka nowego rejtarka wótpórał, wubjeŕśo Prozny bok pokazaś.

nowy rejtark prozny bok pokazaś fx47

Wóźeńske elementy nowego rejtarka znjemóžniś

Aby wšykno na boku nowego rejtarka schował, inkluziwnje wóźeńske elementy nowego rejtarka, pśewjeźćo slědujuce kšace:

  1. Zapódajśo about:config do adresowego póla a tłocćo .

    • Zwětšego pótom warnowanje about:config "Pśez to wy by mógał garantiju zgubiś!" se pokazujo. Klikniśo na Lubim, až budu wobglědniwy!Akceptěruju riziko, aby se k bokoju about:config dostał.
  2. Pišćo browser.newtab.url do pytańskego póla.
  3. Klikniśo dwójcy na nastajenje browser.newtab.url a změńśo URL wót about:newtab do about:blank. Zapódajśo alternatiwnje URL, aby jen za swój startowy bok abo nejlubšy startowy bok do about:home změnił.
  4. Klikniśo na W pórěźe a zacyńśo rejtark about:config.

Aby wšykno na boku nowego rejtarka schował, inkluziwnje wóźeńske elementy nowego rejtarka (abo, aby bok wubrał, kótaryž wócynja se w nowem rejtarku), móžośo dodank New Tab Override (browser.newtab.url replacement) instalěrowaś.

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla