Firefox na iPad, iPhone abo iPod instalěrowaś

Jo lažko, Firefox na wašom iPhone, iPad abo iPod instalěrowaś. Tak móžośo to cyniś:

Firefox jo jano na rědach z iOS 13.0 a nowšymi k dispoziciji.
  1. Wócyńśo App Store na swójom rěźe a źiśo k bokoju Firefox za iOS.
  2. Pótusniśo Laden.
  3. Pótusniśo Installieren.
  4. Zapódajśo swój gronidło Apple ID a pótusniśo pótom OK.
  5. Za tym až Firefox jo ześěgnjony, buźo se tłocašk Öffnen na swójom boku w App Store pokazowaś. Symbol Firefox se teke na wašej startowej wobrazowce zjawijo.
Pokaz: Słowa „Laden“, „Installieren“, „OK“ a „Öffnen“ słušaju k źěłowemu systemoju iOS. Ale dolnoserbska wersija toś togo źěłowego systema njeeksistěrujo. Togodla su nimske zapśimjeśa pódane.

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije