Firefox ako standardny wobglědowak póstajiś

Jolic sćo wěcej ako jaden wobglědowak zainstalěrował, wócynjaju se wótkaze, na kótarež kliknjośo, awtomatiski we wašom standardnem wobglědowaku. Toś ten nastawk pokazujo, kak móžośo Firefox ako swój standardny wobglědowak póstajiś.

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Rozšyrjony, klikniśo na rejtark Powšykny a pótom na K standardoju cyniś.
  Mac OSX - Advanced- General - Set Default - FF17 Default - Lin - Fx15
 3. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Rozšyrjony, klikniśo na rejtark Powšykny a pótom na K standardoju cyniś. Wokno „Standardprogramme festlegen“ se wócynijo.
  Win8 Standardprogramme festlegen
 3. Wubjeŕśo Firefox z lisćiny programow nalěwo a klikniśo na Dieses Programm als Standard festlegen. Klikniśo pótom na OK, aby wokno zacynił.
  Default - Win8 pt 2
 4. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Powšykny a klikniśo pótom na K standardoju cyniś.
  Fx34OptionsGeneral-Win7 Fx34GeneralPanel-Mac Fx34GeneralPanel-Lin
 3. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Powšykny a klikniśo pótom na K standardoju cyniś.
  Fx34OptionsGeneral-Win8
 3. Wokno „Standardprogramme festlegen“ se wócynijo.
 4. Wubjeŕśo Firefox z lisćiny programow nalěwo a klikniśo na Dieses Programm als Standard festlegen. Klikniśo pótom na OK, aby wokno zacynił.
  Default - Win8 pt 2
 5. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

  Fx43 Meni Nastajenja
 2. Wubjeŕśo wótrězk Powšykny a klikniśo pótom K standardoju cyniś.
  Fx43 K standardoju cyniś
 3. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

  Fx43 Meni Nastajenja
 2. Wubjeŕśo wótrězk Powšykny a klikniśo pótom na K standardoju cyniś.
  Fx43 K standardoju cyniś
 3. Wokno „Standardprogramme festlegen“ se wócynijo.
 4. Wubjeŕśo Firefox z lisćiny programow nalěwo a klikniśo na Dieses Programm als Standard festlegen. Klikniśo pótom na OK, aby wokno zacynił.
  Win8 Standardprogramme festlegen
 5. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk new fx menu a wubjeŕśo pótom Nastajenja.
  Fx43 Meni Nastajenja
 2. Klikniśo we wótrězku Powšykny na K standardoju cyniś.
  Fx43 K standardoju cyniś
 3. Wokno „Standardprogramme festlegen“ se wócynijo.
 4. Wubjeŕśo Firefox z lisćiny programow nalěwo a klikniśo na Dieses Programm als Standard festlegen. Klikniśo pótom na OK, aby wokno zacynił.
  Win8 Standardprogramme festlegen
 5. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

 1. Klikniśo na menijowy tłocašk new fx menu a wubjeŕśo pótom Nastajenja.
  Fx43 Meni Nastajenja
 2. Klikniśo we wótrězku Powšykny na K standardoju cyniś.
  Fx43 K standardoju cyniś
 3. Wokno Standard-Apps z nastajenjow Windows se wócynijo.
 4. Kulniśo dołoj a klikniśo na zapisk Webbrowser.
  Win10 Standard-Apps
 5. Klikniśo w lisćinje w dialogu „App auswählen“ k dispoziciji stojecych wobglědowakow na zapisk Firefox.
  Win10 Apps auswählen
 6. Firefox jo něnto ako waš standardny wobglědowak nastajony. Zacyńśo wokno nastajenjow Windows, aby swóje změny składował.

Nałoženje „Einstellungen“ we Windows 10 wužywáś, aby se waš standardowy wobglědowak změnił

Alternatiwnje móžośo nałoženje „Einstellungen“ ze startowego menija Windows 10 wócyniś, aby Firefox ako standardny wobglědowak nastajił:

 1. Źiśo k startowemu menijoju Windows a klikniśo na symbol Einstellungen.
 2. Klikniśo na System a wubjeŕśo pótom Standard-Apps na lěwej rědce.
 3. Kulniśo dołoj a klikniśo na zapisk Webbrowser.
  Win10 Standard-Apps
 4. Klikniśo w lisćinje w dialogu „App auswählen“ k dispoziciji stojecych wobglědowakow na zapisk Firefox.
  Win10 Apps auswählen
 5. Firefox jo něnto ako waš standardny wobglědowak nastajony. Zacyńśo wokno nastajenjow Windows, aby swóje změny składował.
Pokaz: Aby drugi standardny wobglědowak póstajił, cytajśo dokumentaciju pomocy za toś ten wobglědowak.Bazěrujo na informacijach z nastawka Default browser (mozillaZine KB)

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla