Customizing Firefox Using Group Policy (Windows)

Dotychměst njejo něchten pomagał, toś ten nastawk pśełožowaś. Jolic južo wěsćo, kak pśełožujo se na SUMO, zachopśo ned pśełožowaś. Jolic cośo wuknuś, kak móžośo nastawki za SUMO pśełožowaś, zachopśo pšosym how.

This article is for IT Admins who want to configure Firefox on their organization's computers.

Note: This article does not apply to Linux or macOS systems. To customize policies for Firefox on these operating systems, refer to Customizing Firefox Using policies.json.

On Windows, policy support is implemented using Group Policy. Firefox supports setting policies via Active Directory as well as using Local Group Policy.

The ADMX templates for Firefox are available for download here:

https://github.com/mozilla/policy-templates/releases

ADMX templates should be added to the X:\Windows\PolicyDefinitions directory.

For the latest information on our policies and more details about specific policies is available in the README on our GitHub repository:

https://github.com/mozilla/policy-templates/blob/master/README.md

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: Wesley Branton, Joni. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla