Customize Firefox Home on iOS

Dotychměst njejo něchten pomagał, toś ten nastawk pśełožowaś. Jolic južo wěsćo, kak pśełožujo se na SUMO, zachopśo ned pśełožowaś. Jolic cośo wuknuś, kak móžośo nastawki za SUMO pśełožowaś, zachopśo pšosym how.

Firefox Home on your iOS device displays your Top Sites (frequently and recently visited pages) and articles trending on Pocket. Here's how to customize your Firefox Home.

Customize Firefox Home

 1. Tap the menu button at the bottom of the screen (the menu will be at the top right if you're using an iPad):
  menu button ios 10

 2. Tap Settings in the menu panel.
 3. Tap Home.
 4. Tap Top Sites and choose how many rows of Top Sites you want to see.
 5. Return to the previous screen.
 6. Tap the switch next to Trending on Pocket to turn it on (blue) or off (clear).

See Top Sites

 1. Tap the menu button at the bottom of the screen (the menu will be at the top right if you're using an iPad):
  menu button ios 10

 2. Tap Home.

Remove a Top Site

If you don't want some of these sites to show up, you can delete them easily:

 1. Tap and hold on the site you want to remove until a menu appears.
 2. Tap Remove.

Pin a Top Site

To make a site stay:

 1. Tap and hold on the site until a menu appears.
 2. Tap Pin to Top Sites.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: Tonnes, Joni. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla