Co jo wótwardowańska słužba (Maintenance Service) Mozilla?

Firefox a Thunderbird instalujotej opcionalnu słužbu, kótaraž groni se wótwardowańska słužba Mozilla (engelski: Mozilla Maintenance Service), kótaraž zmóžnja aktualizěrowanje programow w slězynje bźez togo, aby wy museł we wóźenju wužywarskich kontow (nimski: Benutzerkontensteuerung (UAC), engelski: User Account Control) na Ja kliknuś.

Glědajśo: Toś ten nastawk póśěgujo se jano na Windows.
No UAC

Kak wótwardowańska słužba Mozilla funkcioněrujo

Gaž Firefox abo Thunderbird ześěgujo programowu aktualizaciju, dostawa wótwardowańska słužba Mozilla dowólnosć wót Windows, aktualizaciju nałožyś bźez togo, aby wy museł we wóźenju wužywarskich kontow na Ja kliknuś. Až do togo słužba njeběžy a njepśetrjebujo resurse licadła a słužba se kóńcy, gaž se aktualizěrowański proces zachopina.
Pokaz: Lěcrownož Windows XP njama dialog wóźenja wužywarskich kontow, se wótwardowańska słužba Mozilla instalěrujo, aby my mógli w pśichoźe aktualizěrowański proces dalej optiměrowaś.

Zajmujośo za dalšne techniske drobnostki? Glědajśo do wikija Mozilla.

Wótwardowańsku słužbu Mozilla znjemóžniś

Jolic cośo, až se was pšašaju, lěc dowólujośo aktualizacije, móžośo wótwardowańsku słužbu Mozilla na slědujucu wašnju znjemóžniś:

Firefox

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Klikniśo na wótrězk Rozšyrjony.
 3. Klikniśo na rejtark Aktualizěrowaś. Aktualizěrowańske nastajenja se pokazuju.
 4. Wótwónoźćo kokulku pódla Slězynowu słužbu za instalěrowanje aktualizacijow wužywaś.
 5. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno nastajenjow zacynił.Zacyńśo bok about:preferences.

Thunderbird

 1. Klikniśo górjejce we woknje Thunderbird na meni Rědy (ALT + T) a wubjeŕśo Nastajenja...NastajenjaKlikniśo w menijowej rědce na meni Thunderbird a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Thunderbird na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja abo klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Nastajenja…NastajenjaNastajenja.
 2. Klikniśo na wótrězk Rozšyrjony.
 3. Klikniśo na rejtark Aktualizěrowaś. Aktualizěrowańske nastajenja se pokazuju.
 4. Wótwónoźćo kokulku pódla Slězynowu słužbu za instalěrowanje aktualizacijow wužywaś.
 5. Klikniśo na W pórěźe, aby swóje změny składował a zacyńśo wokno nastajenjow.

Wótwardowańsku słužbu Mozilla wótinstalěrowaś

Móžośo wótwardowańsku słužbu Mozilla ze swójogo licadła wótinstalěrowaś, jolic cośo.

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla