Built-in themes in Firefox - alternative to complete themes

Dotychměst njejo něchten pomagał, toś ten nastawk pśełožowaś. Jolic južo wěsćo, kak pśełožujo se na SUMO, zachopśo ned pśełožowaś. Jolic cośo wuknuś, kak móžośo nastawki za SUMO pśełožowaś, zachopśo pšosym how.

Complete themes have been replaced by built-in themes with lighter and darker color schemes.

You can enable one of these built-in themes by following these steps:

  1. Click the menu button Fx57menuFx89menuButton, click Add-ons and ThemesFx57Addons-icon Add-ons and ThemesFx57Addons-icon Add-ons and select Themes.
  2. Click the ellipsis (3-dot) icon next to the desired theme and click Enable.
    Fx68EnableDarkTheme
  1. Click the menu button Fx57menuFx89menuButton, click Add-ons and ThemesFx57Addons-icon Add-ons and ThemesFx57Addons-icon Add-ons and select Themes.
  2. Click Enable next to the desired theme.
    fx72 enable themes

Additionally, thousands of lightweight themes are available from addons.mozilla.org. For more information, see Use themes to change the look of Firefox.

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije