Autocomplete settings in the Firefox Focus address bar

Dotychměst njejo něchten pomagał, toś ten nastawk pśełožowaś. Jolic južo wěsćo, kak pśełožujo se na SUMO, zachopśo ned pśełožowaś. Jolic cośo wuknuś, kak móžośo nastawki za SUMO pśełožowaś, zachopśo pšosym how.

Firefox Focus for Android helps you get to websites faster with URL Autocomplete. This feature is on by default, but you can turn it off and manage your custom URLs.

Turn Autocomplete on or off

 1. Tap the menu icon in the address bar.
  focusmenu 4
 2. Tap Settings.
 3. Tap Search.
 4. Tap URL Autocomplete.
  • Top sites: autocompletes popular sites around the Web.
  • For Sites you Add: Lets you add your own sites to autocomplete.
 5. Tap Manage sites.
 6. Tap the back arrow to save your changes and return to the previous screen.

Add your own links

Add a web page you're viewing

 1. Tap on the URL in the address bar.
 2. The Add link to autocomplete.
focus autocomplete 8
 1. Tap the menu icon in the address bar.
  focusmenu 4
 2. Tap Settings.
 3. Tap Search.
 4. Tap URL Autocomplete.
 5. Tap the switch next to each option to turn it on:
  • Top sites: autocompletes popular sites around the Web.
  • For Sites you Add: Lets you add your own sites to autocomplete.
 6. Tap Manage sites.
 7. Enter the links you want to add.
 8. Tap Save at the top right to keep your changes.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: Tonnes, Michele Rodaro, Joni, Rok. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla