Add a search engine to Firefox Focus for Android

Dotychměst njejo něchten pomagał, toś ten nastawk pśełožowaś. Jolic južo wěsćo, kak pśełožujo se na SUMO, zachopśo ned pśełožowaś. Jolic cośo wuknuś, kak móžośo nastawki za SUMO pśełožowaś, zachopśo pšosym how.

This page describes some new features in Firefox Focus. If your Firefox Focus looks different, don't fret, you'll be able to get the new version soon.

Firefox Focus comes with built-in search engines, but you can also add new ones:

  1. Tap the menu button at the top right corner.
    focusmenu 4
  2. Tap Settings.
  3. Tap the option under Search.
  4. Tap Add another search engine.
  5. Give your search engine a name in the Name to display field.
  6. In the Search string to use field, enter the link to your search query:
  7. Tap Save to keep your changes.
  8. Tap the back arrow to return to the previous screen.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: Tonnes, Joni. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla