Nejčastější otázky po aktualizaci Firefoxu

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

Právě jste aktualizovali na nejnovější verzi Firefoxu a pozorujete, co vše se změnilo? Tento článek pokrývá nejčastější otázky lidí, které mají po aktualizaci a obsahuje řadu odkazů, na další články, které si můžete přečíst později.


Používáte Firefox nově? — podívejte se na článek Začínáme s Firefoxem – přehled hlavních funkcí, který pokrývá jeho hlavní funkce.
Máte problémy s aktualizací? — pro řešení si přečtěte článek Aktuální problémy s Firefoxem .

Poznámka: Tento článek je platný pro nejnovější verzi , kterou si můžete stáhnout z adresy mozilla.org/firefox.

Proč nebyly mé panely a okna obnoveny?

Pokud jste měli před zavřením Firefoxu otevřeny panely a okna, bude výchozí domovská stránka Firefoxu obsahovat tlačítko Obnovit předchozí relaci. Pro získání panelů a oken z minula jednoduše na toto tlačítko klepněte.

Restore Previous Session - Win1 Restore Previous Session - Mac1

Session Restore - Home - Win Session Restore - Home - Mac Session Restore - Home - Lin

Pokud nemáte nastavenu výchozí domovskou stránku Firefoxu, můžete obnovit vaše panely a okna z minula v nabídce Historie.

 • V horní části okna Firefoxu klepněte na tlačítko Firefox, přejeďte na položku Historie (ve Windows XP zvolte nabídku Historie) a zvolte položku Obnovit předchozí relaci.Na liště s nabídkou zvolte Historie a v zobrazené nabídce zvolte položku Obnovit předchozí relaci.V horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Historie a v ní zvolte položku Obnovit předchozí relaci. firefox-aktualizace-2.png Restore Previous Session - Mac2

Pro více informací o tom, jak fungují relace, si přečtěte články Obnova předchozí relace – automatické otevření oken a panelů z minula a Jak obnovím své panely z minula?.

Proč nabídka (Soubor, Úprava, Zobrazení atd.) chybí?

Pokud používáte Windows 7 nebo Windows Vista, máte k dispozici oranžové tlačítko Firefox, které obsahuje nejčastější funkcionalitu v jedné nabídce.

 • Pro dočasné zobrazení staré nabídky jednoduše stiskněte klávesu Alt.
 • Pro její trvalé zobrazení klepněte pravým tlačítkem myši na prázdném místě lišty s panely a v zobrazené nabídce zaškrtněte volbu Hlavní nabídka.
  firefox-aktualizace-3.png

Jak zobrazím oranžové tlačítko Firefox?

Pokud používáte Windows XP nebo jste si přizpůsobili lišty a chcete tlačítko Firefox zobrazit, postupujte následovně:

 • Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdném místě lišty s panely a v zobrazené nabídce odškrtněte položku Hlavní nabídka.

Pro řešení problémů s hlavní nabídkou si přečtěte článek Chybí hlavní nabídka a pro návod, jak si přizpůsobit lišty, si přečtěte článek Jak si upravím lišty Firefoxu?.

Jak získat tlačítko Firefox?

Firefox nyní obsahuje možnost náhrady hlavní nabídky za tlačítko Firefox, které obsahuje nejčastější funkce v rámci jedné nabídky. Pro aktivaci tohoto tlačítka proveďte:

 • Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdném místě lišty s panely a v zobrazené nabídce odškrtněte položku Hlavní nabídka.

Pro řešení problémů s hlavní nabídkou si přečtěte článek Chybí hlavní nabídka a pro návod, jak si přizpůsobit lišty, si přečtěte článek Jak si upravím lišty Firefoxu?.

Co se stalo s tlačítkem pro přechod zpět, obnovu stránky a domovským tlačítkem?

V rámci úprav lišty navigace a seskupováním tlačítek dle úlohy se pár věcí změnilo:

 • Nabídka na tlačítku Zpět je dostupná pod klepnutím na tlačítkem Zpět a podržením.
 • Tlačítka Obnovit a Zastavit jsou sloučena do jednoho tlačítka na pravém konci adresního řádku.
 • Tlačítko Domů je umístěno na konci navigační lišty.

firefox-aktualizace-4.png Nav Buttons - Mac
Nelíbí se vám toto uspořádání? Žádný problém. Je to váš prohlížeč, přizpůsobte si jej, jak potřebujete. Pro více informací o přizpůsobení lišt si přečtěte článek Jak si upravím lišty Firefoxu?.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myšiPodržte Control a klepněte myší na prázdné místo na liště s panely a v zobrazené nabídce zvolte Nastavit lišty.... Otevře se vám dialog Úprava nástrojových lišt.
 2. Přetáhněte si tlačítka na místa, kde je chcete mít.
  • Pro přidání nové položky na lištu jej přetáhněte z okna Úprava nástrojových lišt na lištu do místa, kde jej chcete mít.
  • Pro odebrání položky z lišty ji přetáhněte do okna Úprava nástrojových lišt.
  • Pro přesunutí položky na liště ji jednoduše přesuňte do místa, kde ji chcete mít.
 3. Jakmile budete se svými úpravami hotovi, klepněte na tlačítko Hotovo. Okno Úprava nástrojových lišt se zavře.

firefox-aktualizace-5.png Custom Buttons - Mac Toolbars - lin2

Co se stalo s tlačítkem pro přechod zpět, vpřed, obnovu stránky a domovským tlačítkem?

V rámci úprav lišty navigace a seskupováním tlačítek dle úlohy se pár věcí změnilo:

 • Nabídka na tlačítku Zpět je dostupná pod klepnutím na tlačítkem Zpět a podržením.
 • Tlačítko Vpřed se zobrazuje jen tehdy, když je to nutné.
 • Tlačítka Obnovit a Zastavit jsou sloučena do jednoho tlačítka na pravém konci adresního řádku.
 • Tlačítko Domů je umístěno na konci navigační lišty.

Nav Buttons 10 - Win
Nav Buttons 10 - Mac

Nelíbí se vám toto uspořádání? Žádný problém. Je to váš prohlížeč, přizpůsobte si jej, jak potřebujete. Pro více informací o přizpůsobení lišt si přečtěte článek Jak si upravím lišty Firefoxu?.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myšiPodržte Control a klepněte myší na prázdné místo na liště s panely a v zobrazené nabídce zvolte Nastavit lišty.... Otevře se vám dialog Úprava nástrojových lišt.
 2. Přetáhněte si tlačítka na místa, kde je chcete mít.
  • Pro přidání nové položky na lištu jej přetáhněte z okna Úprava nástrojových lišt na lištu do místa, kde jej chcete mít.
  • Pro odebrání položky z lišty ji přetáhněte do okna Úprava nástrojových lišt.
  • Pro přesunutí položky na liště ji jednoduše přesuňte do místa, kde ji chcete mít.
 3. Jakmile budete se svými úpravami hotovi, klepněte na tlačítko Hotovo. Okno Úprava nástrojových lišt se zavře.

Custom Buttons - Win Custom Buttons - Mac Toolbars - lin2


Co se stalo se stavovým řádkem?

Stavový řádek v dolní části okna Firefoxu se změnil. Nový stavový řádek pouze zobrazuje průběh načítání stránky a náhledy odkazů. Když nejsou potřeba, jednoduše zmizí. Pro více informací si přečtěte článek Co se stalo se stavovým řádkem?.
Status Bar link - win Status Bar link - mac Status Bar link - lin
firefox-aktualizace-6.png Status Bar load - mac Status Bar load - lin

Proč text vypadá tak rozostřeně?

Pokud používáte Windows Vista nebo Windows 7, může se text ve Firefoxu jevit rozostřeně. Důvodem je obvykle to, že Windows ClearType není aktivováno.

 1. Ve Windows klepněte na tlačítko Small Vista Logo a napište do pole vyhledávání "cleartype".
 2. Klepněte na výsledek Upravit text ClearType. Po klepnutí by se měl otevřít ovládací panel ClearType Blurry Fonts 2
 3. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuta možnost Zapnout technologii ClearType, a klepněte na tlačítko Další pro možnost dalšího nastavení. 500px
 4. Poté, co dokončíte nastavení ClearType, klepněte na tlačítko Dokončit pro uložení změn.

Pro více informací si přečtěte článek Písmo vypadá rozostřeně. Je též možné, že váš problém způsobují neaktuální ovladače grafické karty. Pro více informací, včetně návodu, jak zakázat hardwarovou akceleraci ve Firefoxu, si přečtěte článek Aktualizace ovladačů grafické karty pro využití hardwarové akcelerace a WebGL.

Některé z mých doplňku jsou zakázány. Co mohu dělat?

Po aktualizaci Firefox kontroluje, zda jsou dostupné nové verze vašich doplňků a zakazuje ty, které již nejsou kompatibilní. Ve výchozím nastavení probíhá kontrola na nové verze doplňků pravidelně Pro více informací si přečtěte článek Doplňky jsou po aktualizaci Firefoxu zakázané.
Incompatible - Win

Aktualizace Firefoxu zakáže doplňky, které nejsou s novou verzí kompatibilní. Navíc zakáže doplňky, které byly automaticky nainstalovány programy třetích stran bez vašeho vědomí (doplňky třetích stran). Pro více informací o opětovném povolení doplňků si přečtěte článek Doplňky jsou po aktualizaci Firefoxu zakázané.
3rd Party add-ons disabled on update - Win

Doplněk Google Toolbar je pryč. Co mohu dělat?

Google Toolbar již není kompatibilní s Firefoxem, ale řada funkcí, které poskytoval, je již součástí Firefoxu. Pro více informací o přístupu k vašim záložkám u Google a dalších doplňcích, které se vám mohou hodit, si přečtěte článek Lišta Google Toolbar již není kompatibilní s Firefoxem.

Kde jsou mé záložky?

Klid. Pokud jste používali lištu záložek pro uchování vašich oblíbených stránek, můžete ji jednoduše vrátit zpět:

 • Klepněte pravým tlačítkem myšiPodržte klávesu Control a klepněte na prázdné místo na liště s panely a v zobrazené nabídce zaškrtněte položku Lišta záložek.
  firefox-aktualizace-7.png Bookmarks Toolbar - Mac

Můžete též zobrazit a spravovat své záložky v okně Knihovna stránek.

 • Klikněte na tlačítko Knihovna 57 library icon a v zobrazené nabídce zvolte položku Záložky. Ve spodní části zobrazené nabídky klikněte na Zobrazit všechny záložky. Klikněte na tlačítko Záložky Bookmarks-29 a v zobrazené nabídce zvolte položku Zobrazit všechny záložky.


  firefox-aktualizace-8.png

Pro více informací o používání záložek (včetně jejich správy a používání štítků), si přečtěte článek Jak používat záložky.

Proč jsou panely nad adresním řádkem?

Hlavním důvodem je to, že to v souvislosti s funkcemi jako jsou panely aplikací či Správce doplňků dává smysl. Pro více informací o této změně si přečtěte článek Jak upravit vzhled nového Firefoxu do podoby starého Firefoxu.

Jak vrátit panely na původní umístění?

 • Klepněte pravým tlačítkem myšiStiskněte klávesu Control a klepněte na prázdné místo na liště s panely a v zobrazené nabídce odškrtněte volbu Panely navrchu.
  firefox-aktualizace-9.png Tabs on top - Mac

Pro má domovská stránka říká, že potřebuji aktualizovat Firefox, když mám poslední verzi?

Staré verze Firefoxu používaly jako domovskou stránku www.google.com/firefox. Pokud stále používáte tuto stránku jako domovskou, můžete na ní spatřit text, který vám říká, že používáte neaktuální verzi Firefoxu. "Opravu" realizujete obnovením nastavení domovské stránky. Pro více informací si přečtěte článek Jak nastavit domovskou stránku.

 

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:Pavel Cvrček. Také můžete pomoci.
Pomáhejte s Mozillou