Co se stalo se stavovým řádkem?

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

Stavový řádek, který se nacházel v dolní části okna Firefoxu, byl ve Firefoxu 4 odstraněn a funkce, které na něm byly umístěny, naleznete na jiných místech. Tento článek vám vysvětlí, kde nyní všechny funkce naleznete a představí vám doplněk, který vám vrátí stavový řádek zpět.

Nový stavový řádek

Nový stavový řádek se zobrazuje pouze při načítání stránky nebo při najetí myší nad odkaz na stránce. V ostatních případech je jednoduše skryt.

Kde se zobrazují cílové odkazy?

Když na stránce najedete myší nad odkaz, zobrazí se cílové URL v levé dolní části stránky.

Status Bar link - win Status Bar link - mac Status Bar link - lin

Kde se zobrazuje stav načítání stránky?

Když Firefox načítá obrázky a jiné prvky webové stránky, zobrazuje se stav načítání stránky v levé dolní části stránky, kde se uvádí, z jakých URL jsou prvky načítány. Pokud vám tento provizorní stavový řádek překáží, můžete na něj najet myší a on se přemístí na pravou stranu stránky. Když se stránka kompletně načte, provizorní stavový řádek zmizí.

Status Bar load - win Status Bar load - mac Status Bar load - lin

Kde se zobrazuje informace o stahování?

Stav stahování se nalézá ve správci stahování.

Kde je ikonka zámku informující o zabezpečeném připojení?

Ikona zámku nebyla zárukou toho, že jste připojeni ke správnému serveru. Bezpečnostní informace o webové stránce se nyní zobrazují na tlačítku identity serveru.

Kde jsou mé doplňky?

Mnohé doplňky umisťovaly svou ikonu do stavového řádku a poskytovaly vám tak rychlý přístup ke svým funkcím. Nyní se umísťují na lištu doplňků, která není ve výchozím nastavení zobrazena, ale zobrazuje se jen v případě, že nainstalujete doplněk, který ji používá. Více se dozvíte v článku Co je lišta doplňků?

Add-on Bar Add-on Bar Mac Add-on Bar Lin

Mnohé doplňky umisťovaly svou ikonu do stavového řádku a poskytovaly vám tak rychlý přístup ke svým funkcím. Nyní své ikony umisťují na hlavní nástrojovou lištu. Více se dozvíte v článku Co je lišta doplňků?

Add-ons in the toolbar - Win8

Jak si mohu stavový řádek vrátit zpět?

Starý stavový řádek je mrtev, ať žije Status-4-Evar! Status-4-Evar je doplněk, který vrací všechny funkce stavového řádku do lišty doplňků.

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Zapojte se

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Zjistit více