Jak používat záložky

Záložky (v Microsoft Edge a Internet Exploreru zvány jako Oblíbené položky) jsou odkazy na webové stránky, pomocí nichž se můžete snadno vrátit na svá oblíbená místa. Tento článek popisuje základy vytváření a správy záložek Firefoxu.

Jak přidám stránku do záložek?

Pro přidání stránky do záložek klepněte na hvězdičku v adresním řádku.

Fx57bookmark-star

Hvězdička zmodrá a objeví se dialog, ve kterém můžete záložku pojmenovat, oštítkovat nebo přesunout.

Jestliže hvězdička v adresním řádku chybí:

 1. Klepněte na nabídku akcí stránky (3 tečky).
  hvezdicka-adresni-radek
 2. Klepněte pravým tlačítkem myšiPodržte klávesu Control a klepněte na položku Přidat stránku do záložek.
 3. Klepněte na Přidat do adresního řádku.
Tip: Chcete přidat do záložek všechny své otevřené panely naráz? Klepněte pravým tlačítkem myšiPodržte klávesu Control a klepněte na jeden z panelů (na jeho ouško) a z nabídky zvolte Přidat všechny panely do záložek.... Zadejte název složky, do které se záložky uloží a vyberte, kam se má složka umístit. Nakonec klepněte na tlačítko Přidat záložky.
Tip: Chcete přidat do záložek všechny otevřené panely naráz? Klepněte pravým tlačítkem myšiPodržte klávesu Control a klepněte na jeden z panelů (na jeho ouško), z nabídky zvolte Vybrat všechny panely, potom klepněte pravým tlačítkem myšiza podržení klávesy Control klepněte na libovolný panel a zvolte Přidat panely do záložek….

Jak změním název nebo umístění záložky?

 1. Pro úpravu záložky klepněte podruhé na hvězdičku. Objeví se dialogové okno Úprava záložky.
  uprava-zalozky-fx62 uprava-zalozky-fx63
  • V dialogovém okně Úprava záložky můžete změnit jakoukoliv z následujících informací:
   • Název: Název, pod kterým se záložka zobrazuje v nabídce.
   • Složka: Z nabídky zvolte složku, ve které bude záložka umístěna (např. Nabídka záložek či Lišta záložek). Klepnutím na Vybrat... se zobrazí seznam všech složek záložek.
   • Štítky: Může zůstat prázdné. Štítky napomáhají při vyhledávání a organizaci záložek. Bližší informace naleznete v článku Štítky záložek – kategorizace záložek k jejich snadnému nalezení.
 2. Až budete s úpravami hotovi, klepněte na tlačítko Hotovo.

Nechcete-li, aby se při ukládání stránky do záložek zobrazoval tento editor, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazovat editor při ukládání.

Jak najdu své záložky?

Nějakou stránku, co máte uloženou v záložkách, najdete tak, že jednoduše začnete psát její název do adresního řádku. Během zápisu se zobrazí seznam webových stránek, které jste si přidali do záložek, které jste dříve navštívili a také kterým jste přiřadili štítek. Stránky ze záložek budou mít u sebe hvězdičku. Stačí pak jen klepnout na některou z nabízených stránek a ihned na ni přejdete. Další informace naleznete v článku Chytrý adresní řádek – prohledáváme záložky, historii a panely v adresním řádku.

Všechny své záložky si můžete zobrazit a získat k nim přístup z postranní lišty, z tlačítka Nabídka záložek na nástrojové liště (pokud jste si ho přidali) a z nabídky Záložky, pokud se vám zobrazuje Hlavní nabídka.

Jak mohu spravovat své záložky?

K prohlížení a organizaci záložek slouží okno Knihovna stránek. Jak otevřít Knihovnu stránek:

Klepněte na tlačítko Knihovna 57 library icon a v zobrazené nabídce zvolte položku Záložky. Ve spodní části zobrazené nabídky klepněte na Zobrazit všechny záložky. Klepněte na tlačítko Záložky Bookmarks-29 a v zobrazené nabídce zvolte položku Zobrazit všechny záložky.

Poznámka: Knihovnu stránek můžete také otevřít pomocí klávesové zkratky.

Ve výchozím nastavení se vytvořené záložky umisťují do složky Ostatní záložky. Klepněte na ni v levém stromě okna Knihovna záložek a uvidíte seznam záložek, které jste vytvořili. Dvojklepnutím na nějakou záložku přejdete na stránku, na kterou odkazuje.

knihovna-ostatni-zalozky

Při správě velkého množství záložek vám mohou pomoci následující články:

V okně Knihovna stránek je možné přetáhnout záložky do jiných složek, např. do složky Nabídka záložek. Tyto záložky potom budou v postranní liště a v Hlavní nabídce či nástrojové liště dostupné pod nabídkou Záložky. Záložky ve složce Lišta záložek budou dostupné v Liště záložek, pokud je zobrazená.

Jak si přidám na nástrojovou lištu tlačítko Nabídka záložek?

Chcete-li mít na nástrojové liště samostatné tlačítko pro zobrazení svých záložek, můžete ho přidat pomocí tlačítka Knihovna stránek:

 1. Klepněte na tlačítko Knihovny stránek 57 library icon a zvolte Záložky.
 2. Klepněte na Nástroje pro práci se záložkami.
 3. Klepněte na Přidat nabídku záložek na lištu.

Nato by se mělo vedle tlačítka knihovny stránek objevit tlačítko Bookmark Menu icon (star on tray) .

Pro odebrání tlačítka s nabídkou záložek z nástrojové lišty opakujte uvedený postup, pouze po klepnutí na Nástroje pro práci se záložkami klepněte na Odebrat nabídku záložek z lišty.

Jak si zobrazím Lištu záložek?

Lišta záložek je šikovné místo, kde mít své oblíbené záložky. Zobrazíte si ji následovně:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko Fx57Menu a zvolte Nastavit lišty….
 2. V rozbalovací nabídce Nástrojové lišty ve spodní části obrazovky klepněte na Lišta záložek.
 3. Klepněte na tlačítko Hotovo.
 • Na liště s nabídkou klepněte na nabídku Zobrazit, přejděte do nabídky Nástrojové lišty a zvolte Lišta záložek.

Další tipy a triky

Následující články vám pomohou využít své záložky na maximum.

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:Pavel Cvrček, soucet, Michal Stanke, Miroslav Šedý. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou