Jak používat záložky

Záložky (v Microsoft Edge a Internet Exploreru zvány jako Oblíbené položky) jsou odkazy na webové stránky, pomocí nichž se můžete snadno vrátit na svá oblíbená místa. Tento článek popisuje základy vytváření a správy záložek Firefoxu.

Jak přidám stránku do záložek?

Pro přidání stránky do záložek klikněte na hvězdičku v adresním řádku.

Fx89 bookmarks star address bar

Hvězdička zmodrá a objeví se dialog, ve kterém můžete záložku pojmenovat, oštítkovat nebo přesunout.

Pro přidání stránky do záložek klikněte na hvězdičku v adresním řádku.

Fx88AddressBarStar

Hvězdička zmodrá a objeví se dialog, ve kterém můžete záložku pojmenovat, oštítkovat nebo přesunout.

Poznámka: Jestliže hvězdička v adresním řádku chybí, klikněte na nabídku akcí stránky (3 tečky).
hvezdicka-adresni-radekhvezdicka-adresni-radek
Klikněte pravým tlačítkem myšiZa podržení klávesy Control klikněte na položku Přidat stránku do záložek a poté na Přidat do adresního řádku.

Jak přidat do záložek všechny své otevřené panely naráz: V nabídce Záložky klikněte na Přidat všechny panely do záložek….
Fx64MenuBar-BookmarkAllTabs-Mac
Klikněte pravým tlačítkem myši na jeden z panelů (na jeho ouško), z nabídky zvolte Vybrat všechny panely, potom klikněte pravým tlačítkem myši na libovolný panel a zvolte Přidat panely do záložek…. Zadejte název složky, do které se záložky uloží a vyberte, kam se má složka umístit. Nakonec klikněte na tlačítko Přidat záložky.

 • Také můžete použít klávesovou zkratku Ctrl + Shift + Dcommand + Shift + D.

Jak změním název nebo umístění záložky?

 1. Pro úpravu záložky klikněte podruhé na hvězdičku. Objeví se dialogové okno Úprava záložkyUpravit záložku.
  uprava-zalozky-fx63uprava-zalozky-fx90
  • V dialogovém okně Úprava záložky můžete změnit jakoukoliv z následujících informací:
   • Název: Název, pod kterým se záložka zobrazuje v nabídce.
   • SložkaUmístění: Z nabídky zvolte složku, ve které bude záložka umístěna (např. Nabídka záložek či Lišta záložek). Kliknutím na Vybrat... se zobrazí seznam všech složek záložek.
   • Štítky: Může zůstat prázdné. Štítky napomáhají při vyhledávání a organizaci záložek. Bližší informace naleznete v článku Štítky záložek – kategorizace záložek k jejich snadnému nalezení.
 2. Až budete s úpravami hotovi, klikněte na tlačítko HotovoUložit.

Nechcete-li, aby se při ukládání stránky do záložek zobrazoval tento editor, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazovat editor při ukládání.

Jak najdu své záložky?

Vyhledání z adresního řádku
Nějakou stránku, co máte uloženou v záložkách, můžete vyhledat tak, že jednoduše začnete psát její název do adresního řádku. Během zápisu se zobrazí seznam webových stránek, které jste si přidali do záložek, které jste dříve navštívili a také kterým jste přiřadili štítek. Stránky ze záložek budou mít u sebe hvězdičku. Stačí pak jen kliknout na některou z nabízených stránek a ihned na ni přejdete. Další informace naleznete v článku Našeptávání v adresním řádku Firefoxu.

Lišta záložek
Lišta záložek Firefoxu poskytuje rychlý přístup k často používaným záložkám. U nových uživatelů je to výchozí místo, kam se ukládají záložky.

Postranní lišta a nabídka
Všechny své záložky si můžete zobrazit a získat k nim přístup z postranní lišty Firefoxu a z nabídky Záložky, pokud se vám zobrazuje Hlavní nabídka.

Jak si přidám na nástrojovou lištu tlačítko Nabídka záložek?

Chcete-li mít na nástrojové liště samostatné tlačítko pro zobrazení svých záložek, můžete ho přidat pomocí tlačítka Knihovna stránek:

 1. Klikněte na tlačítko Knihovny stránek 57 library icon a zvolte Záložky.
 2. Klikněte na Nástroje pro práci se záložkami.
 3. Klikněte na Přidat nabídku záložek na lištu.

Nato by se mělo vedle tlačítka knihovny stránek objevit tlačítko Bookmark Menu icon (star on tray).

Pro odebrání tlačítka nabídky záložek z nástrojové lišty opakujte uvedený postup, pouze po kliknutí na Nástroje pro práci se záložkami klikněte na Odebrat nabídku záložek z lišty.

Chcete-li mít na nástrojové liště samostatné tlačítko pro zobrazení svých záložek, můžete ho přidat prostřednictvím nastavení nástrojových lišt Firefoxu:

 1. Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte Nastavení tlačítek a lišt… a zvolte Nastavení tlačítek a lišt…, zvolte Další nástroje a poté Nastavení tlačítek a lišt….
  • Otevře se speciální panel, který umožňuje přetahovat položky do nebo z rozšiřující nabídky a panelu nástrojů.
 2. Přetáhněte tlačítko nabídky záložek Bookmark Menu icon (star on tray)Bookmarks Menu button - Proton na nástrojovou lištu.
 3. Klikněte na Hotovo.

Pro odebrání tlačítka zopakujte výše uvedený postup a přetáhněte tlačítko nabídky záložek pruč z panelu nástrojů.

Jak mohu spravovat své záložky?

K prohlížení a organizaci záložek slouží okno Knihovna stránek. Jak otevřít Knihovnu stránek: Klikněte na tlačítko nabídky fx57menuFx89menuButton. Na nástrojové liště klikněte na tlačítko knihovny stránek 57 library icon. (Pokud ho tam nemáte, klikněte na tlačítko nabídky fx57menu a poté na Knihovna stránekklikněte na tlačítko nabídky fx89menuButton.) Klikněte na Záložky a poté úplně vespod na Zobrazit všechny záložkySpráva záložek.

Poznámka: Knihovnu stránek můžete také otevřít pomocí klávesové zkratky.

Ve výchozím nastavení se vytvořené záložky umisťují do složky Ostatní záložky. Klikněte na ni v levém stromě okna Knihovna záložek a uvidíte seznam záložek, které jste vytvořili. Dvojkliknutím na nějakou záložku přejdete na stránku, na kterou odkazuje.

knihovna-ostatni-zalozky

Při správě velkého množství záložek vám mohou pomoci následující články:

V okně Knihovna stránek je možné přetáhnout záložky do jiných složek, např. do složky Nabídka záložek. Tyto záložky potom budou v postranní liště a v Hlavní nabídce či nástrojové liště dostupné pod nabídkou Záložky. Záložky ve složce Lišta záložek budou dostupné v Liště záložek, pokud je zobrazená.

Jak si zobrazit Lištu záložek

Lišta záložek je šikovné místo, kde mít své oblíbené záložky.

lista-zalozek

Zobrazíte si ji následovně:

 1. Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte Nastavení tlačítek a lišt… a zvolte Nastavení tlačítek a lišt…, zvolte Další nástroje a poté Nastavení tlačítek a lišt….
 2. V rozbalovací nabídce Nástrojové lišty ve spodní části obrazovky klikněte na Lišta záložek. Na výběr budete mít možnosti Vždy zobrazit, Nikdy nezobrazovat a Zobrazit pouze v novém panelu.
 3. Klikněte na tlačítko Hotovo.
Bookmarks Toolbar Menu
 • Na liště s nabídkou klikněte na nabídku Zobrazit, přejděte do nabídky Nástrojové lišty a zvolte Lišta záložek. Na výběr budete mít možnosti Vždy zobrazit, Nikdy nezobrazovat a Zobrazit pouze v novém panelu.
 • Také je možné použít klávesovou zkratku Ctrl + Shift + Bcommand + Shift + B, která přepíná mezi zobrazením a skrytím Lišty záložek.

Další informace naleznete v kapitole Zobrazení a skrytí lišty záložek jiného článku podpory.

Složka Ostatní záložky

V případě, že složka Ostatní záložky obsahuje nějakou záložku, může se zobrazitzobrazí se ikona této složky na konci lišty záložek. Díky tomu snadněji najdete záložky, které jsou v této složce uložené. Chcete-li ikonu této složky z lišty záložek odstranit, přečtěte si článek Odstranění složky „Ostatní záložky“ z lišty záložek.

Jak se záložkami použít klíčová slova

Dalším způsobem, jak přistoupit ke svým záložkám, je použití klíčových slov. Když nějaké záložce přiřadíte klíčové slovo, můžete k přechodu na stránku, na níž záložka odkazuje, napsat do adresního řádku toto klíčové slovo a stisknout EnterReturn.

Jak záložce přiřadit klíčové slovo:

 1. Otevřete okno Knihovny stránek a klikněte na nějakou záložku.
 2. Klikněte do pole Klíčové slovo ve spodní části okna.
 3. Zadejte požadované klíčové slovo.

Klíčové slovo může obsahovat písmena, číslice i speciální znaky (například: - _ ' " , . : ; = / \ ( ) [ ] { } ! & @ ~). Nesmí obsahovat mezery a nesmí začínat ani končit těmito znaky: ? * ^ $ % # +

Klíčové slovo nesmí být stejné jako klíčové slovo vyhledávače. Má-li například vyhledávač klíčové slovo @g, nemůže být klíčové slovo záložky @g, ovšem může být g.

Pokud již bylo zvolené klíčové slovo přiřazeno jiné záložce, bude ona stará záložka nahrazena touto novou.

Poznámka: Mimo Knihovny stránek můžete přistoupit k poli pro klíčové slovo z místní nabídky tak, že kliknete pravým tlačítkemza podržení klávesy control kliknete na záložku a zvolíte Vlastnosti.

Jak mohu naimportovat záložky z jiného prohlížeče nebo profilu?

Firefox umožňuje import záložek z jiných prohlížečů, které máte v počítači nainstalované. Rovněž umožňuje z některých prohlížečů import dalších dat, jako třeba historii prohlížení či uložená hesla. Více se dozvíte v článku Import dat z jiného prohlížeče.

Další zdroje

Další informace o tom, jak využít své záložky na maximum, naleznete v těchto článcích:

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více