Jak používat záložky

Záložky (v Microsoft Edge a Internet Exploreru zvány jako Oblíbené položky) jsou odkazy na webové stránky, pomocí nichž se můžete snadno vrátit na svá oblíbená místa. Tento článek popisuje základy vytváření a správy záložek Firefoxu.

Jak přidám stránku do záložek?

Pro přidání stránky do záložek klikněte na hvězdičku v adresním řádku.

Fx57bookmark-star

Hvězdička zmodrá a objeví se dialog, ve kterém můžete záložku pojmenovat, oštítkovat nebo přesunout.

Poznámka: Jestliže hvězdička v adresním řádku chybí, klikněte na nabídku akcí stránky (3 tečky).
hvezdicka-adresni-radek
Klikněte pravým tlačítkemPodržte klávesu Control a klikněte na položku Přidat stránku do záložek a poté na Přidat do adresního řádku.

Jak přidat do záložek všechny své otevřené panely naráz: V nabídce Záložky klikněte na Přidat všechny panely do záložek….
Fx64MenuBar-BookmarkAllTabs-Mac
Klikněte pravým tlačítkem myši na jeden z panelů (na jeho ouško) a z nabídky zvolte Přidat všechny panely do záložek....Klikněte pravým tlačítkem myši na jeden z panelů (na jeho ouško), z nabídky zvolte Vybrat všechny panely, potom klikněte pravým tlačítkem myši na libovolný panel a zvolte Přidat panely do záložek…. Zadejte název složky, do které se záložky uloží a vyberte, kam se má složka umístit. Nakonec klikněte na tlačítko Přidat záložky.

 • Také můžete použít klávesovou zkratku Ctrl + Shift + Dcommand + Shift + D.

Jak změním název nebo umístění záložky?

 1. Pro úpravu záložky klikněte podruhé na hvězdičku. Objeví se dialogové okno Úprava záložky.
  uprava-zalozky-fx62 uprava-zalozky-fx63
  • V dialogovém okně Úprava záložky můžete změnit jakoukoliv z následujících informací:
   • Název: Název, pod kterým se záložka zobrazuje v nabídce.
   • Složka: Z nabídky zvolte složku, ve které bude záložka umístěna (např. Nabídka záložek či Lišta záložek). Kliknutím na Vybrat... se zobrazí seznam všech složek záložek.
   • Štítky: Může zůstat prázdné. Štítky napomáhají při vyhledávání a organizaci záložek. Bližší informace naleznete v článku Štítky záložek – kategorizace záložek k jejich snadnému nalezení.
 2. Až budete s úpravami hotovi, klikněte na tlačítko Hotovo.

Nechcete-li, aby se při ukládání stránky do záložek zobrazoval tento editor, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazovat editor při ukládání.

Jak najdu své záložky?

Nějakou stránku, co máte uloženou v záložkách, najdete tak, že jednoduše začnete psát její název do adresního řádku. Během zápisu se zobrazí seznam webových stránek, které jste si přidali do záložek, které jste dříve navštívili a také kterým jste přiřadili štítek. Stránky ze záložek budou mít u sebe hvězdičku. Stačí pak jen kliknout na některou z nabízených stránek a ihned na ni přejdete. Další informace naleznete v článku Našeptávání v adresním řádku Firefoxu.

Všechny své záložky si můžete zobrazit a získat k nim přístup z postranní lišty, z tlačítka Nabídka záložek na nástrojové liště (pokud jste si ho přidali) a z nabídky Záložky, pokud se vám zobrazuje Hlavní nabídka.

Jak mohu spravovat své záložky?

K prohlížení a organizaci záložek slouží okno Knihovna stránek. Jak otevřít Knihovnu stránek: Na nástrojové liště klikněte na tlačítko knihovny stránek 57 library icon . (Pokud ho tam nemáte, klikněte na tlačítko nabídky fx57menu a poté na Knihovna stránek). Klikněte na Záložky a poté úplně vespod na Zobrazit všechny záložky.

Poznámka: Knihovnu stránek můžete také otevřít pomocí klávesové zkratky.

Ve výchozím nastavení se vytvořené záložky umisťují do složky Ostatní záložky. Klikněte na ni v levém stromě okna Knihovna záložek a uvidíte seznam záložek, které jste vytvořili. Dvojkliknutím na nějakou záložku přejdete na stránku, na kterou odkazuje.

knihovna-ostatni-zalozky

Při správě velkého množství záložek vám mohou pomoci následující články:

V okně Knihovna stránek je možné přetáhnout záložky do jiných složek, např. do složky Nabídka záložek. Tyto záložky potom budou v postranní liště a v Hlavní nabídce či nástrojové liště dostupné pod nabídkou Záložky. Záložky ve složce Lišta záložek budou dostupné v Liště záložek, pokud je zobrazená.

Jak si přidám na nástrojovou lištu tlačítko Nabídka záložek?

Chcete-li mít na nástrojové liště samostatné tlačítko pro zobrazení svých záložek, můžete ho přidat pomocí tlačítka Knihovna stránek:

 1. Klikněte na tlačítko Knihovny stránek 57 library icon a zvolte Záložky.
 2. Klikněte na Nástroje pro práci se záložkami.
 3. Klikněte na Přidat nabídku záložek na lištu.

Nato by se mělo vedle tlačítka knihovny stránek objevit tlačítko Bookmark Menu icon (star on tray) .

Pro odebrání tlačítka s nabídkou záložek z nástrojové lišty opakujte uvedený postup, pouze po kliknutí na Nástroje pro práci se záložkami klikněte na Odebrat nabídku záložek z lišty.

Jak si zobrazit Lištu záložek

Lišta záložek je šikovné místo, kde mít své oblíbené záložky.

Zobrazíte si ji následovně:

 1. Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte Nastavení tlačítek a lišt….
 2. V rozbalovací nabídce Nástrojové lišty ve spodní části obrazovky klikněte na Lišta záložek.

 1. Klikněte na tlačítko Hotovo.
 • Na liště s nabídkou klikněte na nabídku Zobrazit, přejděte do nabídky Nástrojové lišty a zvolte Lišta záložek.

Jak se záložkama použít klíčová slova

Dalším způsobem, jak přistoupit ke svým záložkám, je použití klíčových slov.

Přiřazení klíčového slova záložce

 1. Otevřete okno Knihovny stránek a klikněte na nějakou záložku.
 2. Klikněte do pole Klíčové slovo ve spodní části okna.
 3. Zadejte požadované klíčové slovo.

Klíčové slovo může obsahovat písmena, číslice i speciální znaky (například: - _ ' " , . : ; = / \ ( ) [ ] { } ! & @ ~). Nesmí obsahovat mezery a nesmí začínat ani končit těmito znaky: ? * ^ $ % # +

Klíčové slovo nesmí být stejné jako klíčové slovo vyhledávače. Má-li například vyhledávač klíčové slovo @g, nemůže být klíčové slovo záložky @g, ovšem může být g.

Pokud již bylo zvolené klíčové slovo přiřazeno jiné záložce, bude ona stará záložka nahrazena touto novou.

Poznámka: Mimo Knihovny stránek můžete přistoupit k poli pro klíčové slovo z místní nabídky tak, že kliknete pravým tlačítkemza podržení klávesy control kliknete na záložku a zvolíte Vlastnosti.

Použití klíčového slova k otevření záložky

Jednoduše do adresního řádku zapište klíčové slovo a stiskněte EnterReturn.

Další zdroje

Další informace o tom, jak využít své záložky na maximum:

Pracujete v různých prohlížečích? Tyto články vám pomohou mít své záložky vždy u sebe:

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Zjistit více