Chytrý adresní řádek – prohledáváme záložky, historii a panely v adresním řádku

Adresní řádek Firefoxu zobrazuje webovou adresu stránky (URL). Dokáže si pamatovat všechny vámi dříve navštívené webové stránky a také vám umožňuje vyhledávat a pohybovat se po webu. Čím více jej používáte, tím lepší výsledky nabídne. Tento článek pojednává o tom, jak funguje funkce automatického dokončování adres.

Adresní řádek se dá použít i k jiným druhům vyhledávání. Pro více informací si přečtěte články:

Jak používat našeptávač

Jednoduše začněte psát do adresního řádku a pod ním se rozbalí seznam, nabízející stránky z vaší historie, záložek, otevřených panelů a také vaše synchronizované stránky, které odpovídají vámi zapsané sekvenci znaků. Tato sekvence znaků je pro lepší orientaci v položkách našeptávače zvýrazněna. Podle ikonky u našeptávané položky poznáte, zda položka pochází z otevřeného panelu nebo ze záložek. Jakmile uvidíte stránku, kterou si přejete navštívit, klikněte na ni, nebo pomocí šipek na klávesnici označte příslušný řádek a stiskněte EnterReturn.

Firefox bude nabízet i populárně hledané termíny z vašeho výchozího vyhledávače. Bližší informace naleznete v článcích Jak používat našeptávač pole vyhledávání a Našeptávání vyhledávače ve Firefoxu.

U každé z našeptávaných položek je nalezená sekvence znaků zvýrazněna tučně. Našeptávané stránky jsou stránky z:

 • vaší historie, jejichž adresa nebo titulek (název) obsahuje vámi zadanou sekvenci znaků
 • vašich záložek, jejichž adresa, název nebo štítek obsahuje vámi zadanou sekvenci znaků
 • aktuálně otevřených panelů (viz kapitola Přepnutí na panel níže)
 • služby Sync, tj. jde o stránky, které jsou synchronizovány s jinými zařízeními

Adresní řádek se rovněž učí z vašeho předchozího chování. Upravuje seznam našeptávaných stránek na základě toho, jak často každou stránku navštěvujete, kdy naposledy jste ji navštívili, a také podle toho, kterou z nabízených stránek jste si pro zadanou sekvenci znaků vybrali. Takto se stránky, které navštěvujete pravidelně, ocitnou na začátku seznamu, často po napsání pouze jednoho písmene.

Automatické dokončování adres

Kromě našeptávání stránek pod adresním řádkem Firefox také dokončuje adresy serverů během jejich zápisu do adresního řádku. Když například zadáte "mo", Firefox třeba doplní "zilla.cz/", čímž vám nabídne adresu "mozilla.cz", pokud jste tento server již někdy předtím navštívili. Pak stačí jen stisknout EnterReturn a stránka se začne načítat.

automaticke-dokoncovani-adres-fx57

Přepnutí na panel

Adresní řádek prohledává i vaše otevřené panely a nalezené shody potom v našeptávači zobrazuje s ikonkou panelu a textem "Přepnout na panel". Vybráním takovéto položky se namísto vytvoření duplicitního panelu přesunete do již existujícího panelu.

prepnout-na-panel-fx57
Chcete-li možnost "Přepnout na panel" přechodně vypnout, podržte před kliknutím na takovouto položku klávesu ALT. Namísto přepnutí na existující panel se nyní stránka otevře v novém panelu.

Vyhledávání na webu

Kromě prohledávání vaší historie, záložek nebo štítků můžete přímo z adresního řádku také prohledávat web.

 • Když začnete psát do adresního řádku, uvidíte pod ním našeptávání vašeho výchozího vyhledávače, které vám pomůže vybrat ta správná klíčová slova pro to, co chcete najít. Jednotlivé položky našeptávání vyhledávače jsou označeny ikonou lupy.
 • Pro vyhledání textu zadaného do adresního řádku stiskněte klávesu EnterReturn. Výraz zadaný do adresního řádku bude vyhledán pomocí vašeho výchozího vyhledávače.

Změna nastavení vyhledávání

Pro změnu způsobu, jakým funguje vyhledávání z adresního řádku, jděte do nastavení prohlížeče.

 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Vlevo klikněte na sekci Vyhledávání.

V nastavení vyhledávání můžete:

Další informace naleznete v článku Jak změnit nastavení vyhledávání ve Firefoxu.

Jak zajistit co nejpřesnější našeptávání?

 • Chcete-li navštívit již dříve navštívenou stránku, zadejte pár písmen z její adresy nebo jejího titulku. V našeptávači vyhledejte danou stránku (pokud se v něm nenachází, zapište další písmeno) a stiskněte EnterReturn pro přechod na tuto vybranou adresu. Napříště bude Firefox této stránce při našeptávání přikládat větší váhu.
 • Nemažte historii prohlížení - nejvíce našeptávaných položek zpravidla pochází z kombinace titulek/adresa stránky. Funkce Vymazání nedávné historie odebere tyto položky z našeptávání.
 • Ukládejte často navštěvované stránky do záložek a opatřete je štítkem. Adresní řádek pak nalezne shodu v názvu, který záložce dáte a také ve štítku, který je záložce přidružen. Více se o používání záložek dozvíte v článku Jak používat záložky.

Jak mohu ovlivnit, jaké výsledky se zobrazí v našeptávači?

Změna nastavení adresního řádku

Našeptávání je možné vypnout nebo je možné omezit vyhledávání pouze na historii, na otevřené panely, nebo na záložky:

 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Soukromí a zabezpečení.
 3. V části Adresní řádek můžete vybrat z následujících možností:
  predvolby-adresni-radek-fx57
  • Historii prohlížení: našeptávány budou stránky, které jste dříve navštívili
  • Záložky: našeptávány budou stránky, které jste uložili do záložek
  • Otevřené panely: našeptávány budou stránky, které máte otevřené v jiném panelu
  • Změnit předvolby našeptávání vyhledávače: kliknutím na tento odkaz budete přemístěni do sekce Vyhledávání, kde můžete povolit nebo zakázat našeptávání realizované vyhledávačem. Zaškrtnutím volby Našeptávat návrhy hledání povolíte vašemu preferovanému vyhledávači provádět našeptávání v poli vyhledávání, na výchozí domovské stránce a na stránce nového panelu. Zrušením zaškrtnutí této volby mu v těchto polích našeptávání zakážete. Pro povolení či zakázání našeptávání vyhledávače v adresním řádku zaškrtněte či zrušte zaškrtnutí volby Našeptávat návrhy hledání také v adresním řádku.
 4. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

Vyjmutí stránky z našeptávače

Chcete-li nějakou stránku vyjmout z našeptávání:

 1. Označte tuto stránku pomocí myši nebo šipek na klávesnici.
 2. Stiskněte DeleteShift+Delete.

Chcete-li odstranit všechny stránky pocházející z historie prohlížení, vymažte nedávnou historii. Jak to provést se dozvíte v článku Vymazání historie prohlížení, vyhledávání a stahování.

Poznámka: Stránky pocházející ze záložek nebudou z našeptávače odstraněny, ani když se je pokusíte vyjmout, ani když vymažete nedávnou historii. Tyto stránky jsou v seznamu označeny hvězdičkou a pro jejich odstranění si přečtěte článek Jak používat záložky nebo předchozí kapitolu.

Změna výsledků během zápisu do adresního řádku

Hledáte-li v našeptávači položku konkrétního typu, například záložku nebo štítek, můžete si její nalezení urychlit zapsáním speciálních znaků do adresního řádku za každý hledaný termín, oddělených mezerami:

 • zapište ^ pro vyhledávání v historii prohlížení
 • zapište * pro vyhledávání mezi záložkami
 • zapište + pro vyhledávání ve štítkách záložek
 • zapište % pro vyhledávání ve vašich aktuálně otevřených panelech
 • zapište # pro vyhledávání v titulcích stránek
 • zapište $ pro vyhledávání ve webových adresách stránek (URL)
 • zapište ? pro vyhledávání mezi našeptávanými položkami
 • zapište ^ pro vyhledávání v historii prohlížení
 • zapište * pro vyhledávání mezi záložkami
 • zapište + pro vyhledávání ve štítkách záložek
 • zapište % pro vyhledávání ve vašich aktuálně otevřených panelech
 • zapište ~ pro vyhledávání mezi dříve do řádku zadanými stránkami
 • zapište # pro vyhledávání v titulcích stránek
 • zapište @ pro vyhledávání ve webových adresách stránek (URL)
 • zapište $ pro vyhledávání mezi našeptávanými položkami

Jestliže například hledáte stránku s názvem Mozilla Firefox Support a kterou máte uloženou v záložkách, zadali byste třeba mozilla. Zobrazí se našeptávač, avšak tato stránka by v něm nemusela být uvedena.

Výsledky tedy můžete omezit pouze na stránky nalezené mezi záložkami, zapsáním mozilla *.

Pokud je stále našeptáváno příliš mnoho položek, můžete je dále zredukovat upřesněním mozilla * support #. Nyní našeptávač zobrazí pouze stránky ze záložek se slovy mozilla a support ve svém titulku.

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:Pavel Cvrček, soucet, Michal Stanke, Martin Strolený. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou