Firefox 3.6 nije više podržan

Ovaj se članak više ne održava, pa njegov sadržaj može biti zastario.

Firefox 3.6.28 je zadnja verzija starog Firefoxa i neće biti ažuriran sa ispravkama sigurnosti i stabilnosti. Kako biste osigurali svoj računar i podatke, preporučujemo vam ako je to moguće da instalirate najnoviju verziju Firefoxa. Ovaj članak vam objašnjava kako da to uradite.

Nabavite najnoviju verziju Firefoxa

Ako imate Windows XP Service Pack 2 ili 3, Windows Vista ili Windows 7, trebate instalirati najnoviju verziju Firefoxa sa stranice mozilla.org što je prije moguće. Za više detalja, pogledajte:

Napomena:Starije verzije Firefoxa ostavljaju vaš računar ranjivim, zbog toga će se on automatski ažurirati na verziju Firefox 12. Ako vaš računar može da radi na zadnjoj verziji Firefoxa, onda će biti zatraženo da ga ažurirate ponovo. Za više informacija, pogledajte Firefox just updated - why is it asking me to update again?

Najnovija verzija Firefoxa ima mnogo novih svojstava i izgleda malo drugačije od Firefoxa 3.6. Nakon što izvršite ažuriranje, ovi članci će vam pomoći da se upoznate sa promjenama:

Upozorenje: Korištenje Firefox 3.6. verzije nije više podržano i predstavlja značajan sigurnosni rizik.

Opcije za starije verzije Windowsa

Firefox 12 je posljednja verzija Firefoxa koja će raditi na Windows 2000, orginalna verzija Windows XP ili Windows XP Service Pack 1. Ako koristite ove verzije Windowsa trebate pored Firefoxa ažurirati i Windows kako biste i dalje dobijali ispravke sigurnosti i stabilnosti. Za više detalja i ako ne možete izvršiti ažuriranje, pogledajte:

Nabavite najnoviju verziju

Ako imate Mac na Intel procesoru i Mac OS X 10.510.6 ili više, trebate instalirati najnoviju verziju Firefoxa sa mozilla.org što je prije moguće. Za više detalja, pogledajte:

Posljednja verzija Firefoxa ima mnogo novih svojstava i izgleda malo drugačije od Firefox 3.6. verzije. Ovi članci će vam nakon ažuriranja pomoći da se upoznate sa promjenama:

Upozorenje: Korištenje Firefox 3.6. verzije nije više podržano i predstavlja značajan sigurnosni rizik.

Opcije za Mac OS 10.4, 10.5 ili PowerPC procesore

Nove verzije Firefoxa ne rade na Mac OS X 10.4, 10.5 ili na PowerPC procesorima. Morate ažurirati Mac OS ili nabaviti noviji računar kako biste dobijali ispravke sigurnosti i stabilnosti i koristili Firefox. Za više detalja, pogledajte:

Opcije za Mac OS 10.4 ili PowerPC procesore

Nove verzije Firefoxa ne rade na Mac OS X 10.4 ili na PowerPC procesorima. Morate ažurirati Mac OS ili nabaviti noviji računar kako biste dobijali ispravke sigurnosti i stabilnosti i koristili Firefox. Za više detalja, pogledajte:

Firefox 3.6.28 je zadnja verzija starog Firefoxa i neće biti ažurirana sa ispravkama sigurnosti i stabilnosti. Kako biste osigurali svoj računar i podatke, preporučajemo vam da instalirate najnoviju verziju Firefoxa.

Nabavite najnoviju verziju Firefoxa

Posljednja verzija Firefoxa ima mnogo novih svojstava i izgleda malo drugačije od Firefox 3.6. verzije. Ovi članci će vam nakon ažuriranja pomoći da se upoznate sa promjenama:

Upozorenje: Korištenje Firefox 3.6. verzije nije više podržano i predstavlja značajan sigurnosni rizik.

 

Ovi dobri ljudi su pomogli u pisanju ovog članka: Elvir, Muamer. I vi možete pomoći - saznajte kako.