Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

XULRunner Error: Could not determine any profile running in backgroundtask mode!

  • 2 отговора
  • 3 имат този проблем
  • 534 изгледи
  • Последен отговор от flammable1

more options

I recently installed new pc with fresh Firefox Developer Edition. Then I transfered the profile folder from old pc to the new pc. All bookmarks, addons, etc is there. Just the XULRunner popup appears only on the new pc. I uninstalled firefox on the new pc again and reinstalled it with profile cleaning. After profile cleaning firefox got faster and addons got removed. But the XULRunner popup keeps appearing. When I go to taskscheduler and trigger the "Firefox Developer Edition Background Update CA9422711AE1A81C" again, the XULRunner popup appears. Removing this taskscheduler and Firefox keeps readding it and the XULRunner popup are back. Any idea how I can get rid of the XULRunner popup?

I recently installed new pc with fresh Firefox Developer Edition. Then I transfered the profile folder from old pc to the new pc. All bookmarks, addons, etc is there. Just the XULRunner popup appears only on the new pc. I uninstalled firefox on the new pc again and reinstalled it with profile cleaning. After profile cleaning firefox got faster and addons got removed. But the XULRunner popup keeps appearing. When I go to taskscheduler and trigger the "Firefox Developer Edition Background Update CA9422711AE1A81C" again, the XULRunner popup appears. Removing this taskscheduler and Firefox keeps readding it and the XULRunner popup are back. Any idea how I can get rid of the XULRunner popup?
Прикачени екранни снимки

Избрано решение

C:\Users\REDACTED\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Background Tasks Profiles\djdqsdaw.MozillaBackgroundTask-CA9422711AE1A81C-backgroundupdate this folder was missing on the new pc. I copied that folder from old pc (backup) and the XULRunner task error doesn't show anymore. I hope it helps someone who has the same issue.

Прочетете този отговор в контекста 👍 5

Всички отговори (2)

more options

Избрано решение

C:\Users\REDACTED\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Background Tasks Profiles\djdqsdaw.MozillaBackgroundTask-CA9422711AE1A81C-backgroundupdate this folder was missing on the new pc. I copied that folder from old pc (backup) and the XULRunner task error doesn't show anymore. I hope it helps someone who has the same issue.

Полезно?

more options

The issue occurs when one moves firefox profiles from one installation of the Firefox to another excluding background tasks profiles. To resolve te issue, on target Firefox installation:

  1. Open C:\Users\<YOUR_USER_NAME>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\profiles.ini
  2. Find section [BackgroundTasksProfiles]
  3. In the string starting with 'MozillaBackgroundTask-' in that section, select everything after equality sign to the end of string and copy selected text to clipboard
  4. In the Windows Explorer, go to 'Background Tasks Profiles' folder
  5. Create new folder using text from clipboard (copied at step 3) as folder name.

And you're done.

Променено на от flammable1

Полезно?

Задаване на въпрос

You must log in to your account to reply to posts. Please start a new question, if you do not have an account yet.