Търсене в помощните статии

Избягвайте измамите при поддръжката. Никога няма да ви помолим да се обадите или изпратите SMS на телефонен номер или да споделите лична информация. Моля, докладвайте подозрителна активност на "Докладване за злоупотреба".

Learn More

Can't log in my firefox sync account

  • 2 отговора
  • 1 има този проблем
  • 111 изгледи
  • Последен отговор от guigs

more options

Can't log in my firefox sync account on android due to two step authentication. Can't cancel two step authentication on the PC I'm logged in. Can't reset my recovery codes!

Избрано решение

Finally I could see the recovery codes on my another PC, running win 10. I couldn't see them on my remote desktop PC, running win 7.

Прочетете този отговор в контекста 👍 0

Всички отговори (2)

more options

Избрано решение

Finally I could see the recovery codes on my another PC, running win 10. I couldn't see them on my remote desktop PC, running win 7.

more options

Way to go, have a nice holiday!