Hiển thị các câu hỏi được đánh dấu: Xem tất cả các câu hỏi
  • Đã lưu trữ

Firefox vimeo video playback doesn't work, plays fine in Safari.

Works fine in Safari. Active: Shockwave Flash 16.0.0305, OpenH264 Codec by Cisco Systems, inc. 1.3, QuickTime Plug-in 7.7.3 https://vimeo.com/117970439 … (xem thêm)

Works fine in Safari.

Active: Shockwave Flash 16.0.0305, OpenH264 Codec by Cisco Systems, inc. 1.3, QuickTime Plug-in 7.7.3

https://vimeo.com/117970439

Đã được hỏi bởi simsimtec.us 6 năm trước

Trả lời lần cuối bởi guigs 6 năm trước