Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firfox starts very slowly (> 3min) after last update (5). What can be wrong?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Firefox starts very slowly (> 3 min) after the last update (5) The same holds for e new tab When the browser is running, it works normal

Notebvook: Asus with windows 7