Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

tapping noise while using Firefox

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I am using Firefox on Mac - I usually minimize instead of closing - It has started making a TAPPING NOISE I thought it was my computer - but It now has happened to 3 different computers and one is brand new - T T T T TTT , I have narrowed it down to Firefox, when I minimize it will do it, then opened and it stopped and min. then start, repeeat - now it does the TTTTT all the time with it open or minimized. What is going on?

I am using Firefox on Mac - I usually minimize instead of closing - It has started making a TAPPING NOISE I thought it was my computer - but It now has happened to 3 different computers and one is brand new - T T T T TTT , I have narrowed it down to Firefox, when I minimize it will do it, then opened and it stopped and min. then start, repeeat - now it does the TTTTT all the time with it open or minimized. What is going on?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.