Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Add on Phantom Wallet - unknown error - no login

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Hi,

the add on of phantom wallet for my firefox was working perfect for 2 month. for some days i can not login anymore. password is for sure the right one. i get "unknown error" as seen in the picture i added. I wrote to the phantom wallet support and they ask me to run a command in the developer mode.

is this safe to run the command and send a screenshot of the results to phantom wallet support?

thats what the phantom wallet support want me to run:

Hi again,

Please ignore the steps mentioned in my previous email, it can be quite confusing. I have outlined the exact steps in detail below:

Step 1: On the address bar, visit: about:debugging#/runtime/this-firefox You will see a page as displayed below.

Step 2: Copy the Internal UUID.

Step 3: Vist: moz-extension://<Internal UUID>/popup.html You will see a page as displayed below

Step 4: Open the Web Developer Tools (Command + Option + I)

Step 5: Enter the password and click on "Unlock"

Step 6: Copy everything you see on the Console logs and paste it here or screenshot them to us.

Important: Do not try reinstalling the wallet.

Regards

Hi, the add on of phantom wallet for my firefox was working perfect for 2 month. for some days i can not login anymore. password is for sure the right one. i get "unknown error" as seen in the picture i added. I wrote to the phantom wallet support and they ask me to run a command in the developer mode. is this safe to run the command and send a screenshot of the results to phantom wallet support? thats what the phantom wallet support want me to run: Hi again, Please ignore the steps mentioned in my previous email, it can be quite confusing. I have outlined the exact steps in detail below: Step 1: On the address bar, visit: about:debugging#/runtime/this-firefox You will see a page as displayed below. Step 2: Copy the Internal UUID. Step 3: Vist: moz-extension://<Internal UUID>/popup.html You will see a page as displayed below Step 4: Open the Web Developer Tools (Command + Option + I) Step 5: Enter the password and click on "Unlock" Step 6: Copy everything you see on the Console logs and paste it here or screenshot them to us. Important: Do not try reinstalling the wallet. Regards
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.