Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

macOS menu shortcut fails

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I added a keyboard shortcut to Share/Mail and it fails. The menu flashes when the key combination is pressed, but a new mail message is not created. If I use the trackpad to select this menu item, a new mail message is created. I created another shortcut for the Eyedropper and this works.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.