Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I just purchased Firefox VPN yesterday

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I just purchased Firefox VPN yesterday. I was able to get the icon and turn on and off the VPN when needed. Now the icon is gone and I can not find out how to control my VPN. I would like to get the Icon back and to also get the VPN working again.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.